Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
Upravljanje rizicima

Vrsta studija
Stručni diplomski
ECTS bodova

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Da

Nositelji kolegija
Ime i prezime
Bojan Biočina
Izvođači nastave
Ime i prezime
Opis kolegija
Koncepcija rizika u zdravstvu, zrcalna slika rizik- kvaliteta zdravstvene usluge; kvaliteta sa svojim osnovnim sastavnicama ( rezultat , zadovoljstvo , trošak) , sigurnost sa temeljnim sastavnicama ( događaj, trend ) sa metodama mjerenja rizika prisutnih u procesu liječenja , mjere kontrole faktora rizika. Osnovni tipovi rizika( medicinski , pravni, te troškovni rizik) Definicija rizika ( matematička i statistička), Rizik u zdravstvenoj njezi , Pojam i definicija sigurnosti, Kvaliteta - definicija , metode mjerenja i evaluacije kvalitete, Osnovni alati u mjerenju kvalitete - signal i trend analiza , sentinel event , root cause analisys, Mjerenja rezultata zdravstvene njege kao osnov procjene rizika , Rizik u zdravstvenoj njezi - podjela i načini kontrole, Pravni rizik -zdravstveni sustavi u pravnom okruženju , Troškovni rizik - metode kontrole troškova Medđunarodni sustavi kvalitete u kontroli rizika , Informatika u managementu rizika u zdravstvu , Međunarodne udruge i on-line edukacija , Iskustva i standardi EU.