Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
Metode rada u nastavi

Vrsta studija
Stručni diplomski
ECTS bodova

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Da

Nositelji kolegija
Ime i prezime
Vatroslav Horvat
Izvođači nastave
Ime i prezime
Opis kolegija
Temeljni pojmovi pedagogije; obrazovanje, odgoj, izobrazba i osposobljavanje, uloga učitelja u procesu učenja, etika i podučavanje, andragogija - cjeloživotno učenje, didaktički principi nastavnog rada: nastavi plan i program, izrada nastavnih planova i programa. Definicija i razvoj metodike, odnos metodike i drugih znanosti. Predmet istraživanja i specifičnosti metoda istraživanja u metodici s osvrtom na aktivno učenje: aktivno čitanje i pisanje te rasprava za poticanje kritičkog mišljenja, suradničkog i iskustvenog učenja. Osnovne karakteristike nastavnog procesa. Organizacijski oblici rada u nastavi, izvannastavni i izvanškolski organizacijski oblici rada, sadržaji i karakteristike odgojno obrazovnog procesa. Prostori, normativi, upute za planiranje, izgradnju, održavanje i korištenje nastavne opreme: pomoćno tehnička oprema, vizuelna, auditivna, audiovizuelna i tekstualna sredstva u nastavi. Neposredno i posredno pripremanje nastavnika za rad; pripremanje nastavnika za izvođenje nastavne jedinice, korištenje različitih izvora informacija za pripremu nastavne jedinice, vođenje dokumentacije u odgojno-obrazovnim ustanovama. Evaluacija nastave od polaznika te evaluacija od nastavnika.