Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
ORGANIZACIJA INFORMACIJA I.

Vrsta studija
Vrsta studija nije upisana
ECTS bodova

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Da

Nositelji kolegija
Izvođači nastave
Ime i prezime
Opis kolegija

Studenti će se u sklopupredmeta upoznati s ciljevima bibliografske organizacije, sa svrhom, načelima i problemima organiziranja bibliografsko-kataložnih informacija, kao i s vrstama entiteta u bibliografskim sustavima: dokumentima, djelima, nad-djelima i izdanjima.

Bit će predstavljeni bibliografski ciljevi i zadaće, te bibliografska načela: primjerenost korisniku, predstavljanje, točnost, dostatnost i nužnost, normiranje, normalizacija i integracija. Obradit će se i pitanja predmetnih pristupa, izrade tezaurusa, kazala te normativne kontrole.  Predstavit će se i raspravljati struktura tezaurusa, postupak njihove izrade, međunarodne norme, primjena. Produbit će se znanja o tezaurusima u računalnom okruženju i upoznati sa sustavima s prethodnim označivanjem (pre-coordinate indexing systems), sustavima zasnovanima na semantici i sustavima  zasnovanima na sintaksi. Pregledno će se izložiti povijest i razvoj predmetnih kataloga te predstaviti njihovi osnovni principi.

Na seminarima će studenti analizirati pitanja vezana uz izbor i oblikovanje odrednica u abecednim i predmetnim katalozima i bazama podataka.

Na vježbama će studenti upoznavati s obilježjima kataloga na listićima i OPAC-a (primjeri iz prakse), izrađivat će kazala i sažetke te postupno ovladavati vještinama deskriptivne katalogizacije.

 
Ciljevi – opće i speciffične kompetencije

Produbiti znanja o bibliografskim jezicima te predstaviti pristupe i tumačenja bibliografskih ciljeva, zadaća i načela.

Od studenata se očekuje da nakon odslušanih predavanja, seminara i vježaba:

–         razumiju pojmove:  abecedni katalog, bibliografija, deskriptivna katalogizacija,  bibliografska katalogizacija i ostale temeljne pojmove i kategorije vezane uz bibliografsku organizaciju i kontrolu

–         prepoznaju i razlikuju različite vrste informacija i svojstva jedinica građe

–         razumiju i tumače  pojam jedinice građe s obzirom na njezin sadržaj i s obzirom na vrstu nositelja informacije

–         samostalno utvrđuju predmet djela

–         samostalno utvrđuju autorske odrednice

 
Ishodi učenja

Po završetku nastave iz navedenog kolegija studenti će moći:

-          samostalno organizirati bibliografsko- kataložne informacije

-          primjenjivati metode predmetne obrade

-          razlikovati različite vrste informacija i svojstva jedinica građe

-          analizirati pitanja vezana uz izbor i oblikovanje odrednica u abecednim i predmetnim katalozima te OPAC-u

-          samostalno obrađivati jedinicu građe u jednom od OPAC-a