Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
Komunikacija i značenje: pragmatika / How Language Works: Introduction into Pragmatics

Vrsta studija
Sveučilišni prijediplomski
ECTS bodova
4

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Da

Nositelji kolegija
Ime i prezime
Šime Demo
Izvođači nastave
Ime i prezime
Opis kolegija

Ovaj se predmet bavi odnosom jezika i njegova konteksta. Što god izrekli i napisali, značenjski je nepotpuno dok se ne uklopi u konkretnu situaciju (npr. vrijeme, mjesto, svrha, prethodni događaji, sudionici). Usvajajući osnovne pojmove pragmatičke teorije i analize, naučit ćemo kako ljudi izrečene ili napisane riječi upotpunjavaju kontekstualnim informacijama i tako dobivaju cjelovitu poruku. Kroz raspravu i radionice osvješćivat ćemo do koje je mjere naša svakodnevna jezična komunikacija ovisna o kontekstu, ali i to kako je manipulacija vezama između jezične i izvanjezične stvarnosti ključna za domene kao što su humor, reklame i politička polemika. Naučit ćemo kako ljudi koji dolaze iz različitih kultura često različito razumijevaju iste iskaze. Kroz teoriju govornih činova promotrit ćemo načine na koje se, ako su za to zadovoljeni određeni uvjeti, jezikom može mijenjati stvarnost. Teorija uljudnosti pokazat će nam kako se kroz jezik ostvaruju hijerarhijski međuljudski odnosi.

Pragmatika će nam omogućiti bolje razumijevanje mehanizama verbalne komunikacije, a ono će nam pomoći i u uobličavanju vlastitoga jezika i u izgradnji kritičkog pristupa svemu što čujemo ili pročitamo.