Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
Uvod u inkluzivnu edukaciju i rehabilitaciju

Vrsta studija
Sveučilišni prijediplomski
ECTS bodova

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Da

Nositelji kolegija
Ime i prezime
Natalija Lisak Šegota
Izvođači nastave
Ime i prezime
Opis kolegija
Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave LEGENDA: P predavanja S seminari IU ishod učenja Modeli pristupa invaliditetu (P 4, IU 4, IU 5, IU 6) Z... više