Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
Metodika nastave politehnike 1

Vrsta studija
Sveučilišni diplomski
ECTS bodova

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Da

Nositelji kolegija
Ime i prezime
Damir Purković
Izvođači nastave
Ime i prezime
Opis kolegija

Predavanja: Znanstveno određenje metodike. Znanstveno određenje tehnike. Određenje tehničke kulture: specifičnosti metodike tehničkog područja nastave i tehničke kulture u odnosu na metodike drugih područja. Vrijednosti, funkcije i načela - integrativna funkcija – politehničko načelo i korelacija - veze s predmeta tehničkog i informatičkog područja i s predmetima drugih područja. Komunikacija i planiranje poučavanja u tehničkom i informatičkom području nastave. Nastavni programi tehničko-tehnološkog područja: suvremena koncepcija - opće-tehnički (politehnički) i specijalno tehnički predmeti; cilj i zadaci, vrste, oblici i razine nastavnih programa, način i mjesto realizacije. Izbor, strukturiranje, oblikovanje nastavnih sadržaja; Utvrđivanje i formuliranje ciljeva nastave i ishoda učenja u tehničkom području nastave; nastavni cilj (svrha) i ishodi učenja (očekivani krajnji učinak) učenja i osposobljavanja; utvrđivanje, formuliranje i ostvarivanje obrazovnih (materijalnih), funkcionalnih i odgojnih postignuća u procesu osposobljavanja učenika - provjeravanje ostvarenosti ciljeva nastave i ishoda učenja. Projektiranje, planiranje i pripremanje nastave tehničkog područja: stručno-teorijska, organizacijska, materijalna i “administrativna” priprema nastave metodičke jedinice. Strukturiranje nastave tehničkog područja; tipizacija sati; provedba demonstracije i eksperimenta u nastavi tehničke kulture. Materijalno-tehnička i organizacijska osnovica nastave tehničkog područja. Ostvarivanje zadataka profesionalne orijentacije u nastavi tehničke kulture.  Seminar: Analiza kurikuluma i nastavnih planova i programa tehničke kulture u osnovnoj školi te stručno-tehničkih predmeta u strukovnim tehničkim školama. Analiza predmetnog kurikuluma, izrada izvedbenog kurikuluma nastavnog predmeta tehničkog područja. Utvrđivanje i formuliranje ciljeva nastave i ishoda učenja jedne metodičke jedinice na konkretnim primjerima. Analiza postupka popunjavanja obrasca “Priprema za izvođenje nastave” za jednu metodičku jedinicu prema operativnom nastavnom planu i programu ili kurikulumu slobodno odabranog predmeta tehničkog područja nastave. Izvedba i analiza nastave na osnovi pripreme za nastavu.