Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
Vodogradnje

Vrsta studija
Stručni prijediplomski
ECTS bodova

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Da

Nositelji kolegija
Ime i prezime
Goran Volf
Izvođači nastave
Ime i prezime
Ivana Sušanj
Opis kolegija

Definicija, značaj, cilj i zadaci hidrotehnike. Gospodarenje vodama: korištenje voda, zaštita voda, zaštita od štetnog djelovanja voda. Planiranje. Zakonska regulativa. Osnove hidrologije (hidrološki ciklus, hidrometeorologija, karakteristike sliva i procesi u slivu, hidrometrija). Osnove hidraulike (hidromehanika, strujanje pod tlakom, strujanje sa slobodnim vodnim licem, istjecanje preko preljeva i ispod zapornica, hidraulički skok, strujanje podzemne vode). Osnove vodoopskrbnih sustava (vrste vodoopskrbnih sustava, kategorije potrošnje vode, izvorišta vode i vodozahvati, crpne stanice, kondicioniranje vode, vodospreme, vodoopskrbne mreže). Osnove kanalizacijskih sustava (vrste kanalizacijskih sustava, vrste otpadnih voda, kanalizacijske mreže, građevine, pročišćavanje otpadnih voda, ispusti). Osnove privredne hidrotehnike (morfologija riječnog korita, regulacije, uređenje bujica, hidromelioracijski sustavi - pedologija, plodored, odvodnjavanje, navodnjavanje).