Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
Teorija i tehnologija betona

Vrsta studija
Sveučilišni diplomski
ECTS bodova

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Da

Nositelji kolegija
Ime i prezime
Silvija Mrakovčić
Izvođači nastave
Ime i prezime
Opis kolegija

Cilj ovog predmeta je detaljno upoznavanje studenata sa specifičnostima mikrostrukture betona osposobljavanje za pravilan odabir komponenti sastava običnih i posebnih betona, načina primjerenog spravljanja, ugradnje i zbijanja betona kako bi bila osigurana zahtijevana svojstva betona u svježem i očvrslom stanju za traženu namjenu.

Očekivani ishodi učenja:

  1. Definirati vezu između svojstava i vrste sastojaka i mikrostrukture svježeg betona te objasniti utjecaj reakcija hidratacije na svojstva i strukturu očvrsnulog betona.
  2. Argumentirati odabir prikladne vrste betona te način pripreme, transporta, ugradnje, zbijanja i njegovanja betona za zadanu primjenu.
  3. Projektirati sastav posebne vrste betona.
  4. Samostalno provesti laboratorijskih ispitivanja fizikalnih i mehaničkih svojstava svježeg i očvrsnulog betona koristeći relevantne norme, te analizirati dobivene rezultate.
  5. Pisano se i usmeno izražavati primjerenim inženjerskim rječnikom prilikom obrade zadane teme vezane uz recentna istraživanja posebnih betona.
  6. Definirati pojmove vezane uz trajnost betona te analizirati utjecajne faktore na koroziju betona i armature.