Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
Nacionalne manjine: pristup istraživanju

Vrsta studija
Vrsta studija nije upisana
ECTS bodova

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Ne

Nositelji kolegija
Ime i prezime
Barbara Riman
Izvođači nastave
Ime i prezime
Opis kolegija

Studenti će se upoznati s temeljnim pojmovima i razvojem interdisciplinarnog načina istraživanja nacionalnih manjina kroz sadržaj: 

- povijesni razvitak istraživanja nacionalnih manjina;

 - osnovni terminološki pojmovi; 

- uporaba povijesnih izvora i znanstvenih metoda potrebnih za istraživanje pojedinih nacionalnih manjina na prostoru Republike Hrvatske, kao i na prostoru cijele Europe; 

- vidovi istraživanja i važnost strukture doseljenog stanovništva, uključenost pojedinaca u različite znanstvene, kulturne, gospodarske i druge sfere u državi u kojoj žive, kao i njihovo samoorganiziranje. 

Pridobivena znanja primijenit će se na istraživanje, analiziranje i razmatranje nacionalnih manjina na prostoru današnje Republike Hrvatske, kroz prije navedene vidove istraživanja, u korelaciji s manjinama na prostoru Europe. 

Prikazat će se povijest i djelovanje pojedinih nacionalnih manjina na prostoru današnje Republike Hrvatske (Talijani, Romi, Nijemci, Slovenci, Makedonci i dr.) te će se s usvojenim znanjem kritički pristupiti analizi njihova djelovanja, razvoja položaja određene nacionalne manjine, kao i uključenost u većinsko stanovništvo. Komparirat će se položaj nacionalnih manjina prema podacima dobivenim u seminarskim radovima, samostalnim istraživanjem i pojedinačnim analizama djelovanja nacionalnih manjina, kao i uvidom u suvremenu literaturu.