Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
Mikroekonomija - izvanredni studij

Vrsta studija
Vrsta studija nije upisana
ECTS bodova

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Da

Nositelji kolegija
Izvođači nastave
Ime i prezime
Tatjana Špoljarić
Opis kolegija
Cilj je predmeta da studenti upoznaju osnovne postavke mikroekonomije te da se uvedu u način ekonomskoga promišljanja pri analizi mikroekonomskoga okruženja, a stečena znanja primjene prilikom donošenja poslovnih odluka. Nakon položenog ispita očekuje se da će student biti sposoban: 1. Pravilno tumačiti i interpretirati temeljne mikroekonomske pojmove 2. Identificirati karakteristike ponude, potražnje i tržišta faktora proizvodnje te opisati osnovne čimbenike koji utječu na ponudu, potražnju i tržišta faktora proizvodnje 3. Opisati i interpretirati ponašanje potrošača i izbore u uvjetima nesigurnosti 4. Opisati i razlikovati temeljne pojmove proizvodnje i vrste troškova proizvodnje 5. Navesti, razlikovati i usporediti temeljne tržišne strukture te prepoznati osnovne konkurentske strategije 6. Navesti i usporediti osnovne izvore neuspjeha tržišta 7. Analizirati i raspraviti procese i događaje u hrvatskom gospodarstvu na unaprijed zadane teme opis.