Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Sanja
Prezime
Grbac Babić

Naziv kolegija
(2019./2020.) Analogna elektronika Istarsko veleučilište - Università Istriana di scienze applicate
(2019./2020.) Digitalna elektronika Istarsko veleučilište - Università Istriana di scienze applicate
(2019./2020.) Digitalno poslovanje Istarsko veleučilište - Università Istriana di scienze applicate
(2019./2020.) Elektromotorni pogoni Istarsko veleučilište - Università Istriana di scienze applicate
(2019./2020.) Elektronički elementi i sklopovi Istarsko veleučilište - Università Istriana di scienze applicate
(2019./2020.) Elektronika 1 Istarsko veleučilište - Università Istriana di scienze applicate
(2019./2020.) Elektronika 2 Istarsko veleučilište - Università Istriana di scienze applicate
(2019./2020.) Elektrotehnika 2 Istarsko veleučilište - Università Istriana di scienze applicate
(2019./2020.) Elektrotehnika 2 Istarsko veleučilište - Università Istriana di scienze applicate
(2019./2020.) Energetska elektrotehnika Istarsko veleučilište - Università Istriana di scienze applicate
(2019./2020.) Energija i energijske tehnologije 2019/20. Istarsko veleučilište - Università Istriana di scienze applicate
(2019./2020.) Industrijski sustavi automatizacije 2019/20. Istarsko veleučilište - Università Istriana di scienze applicate
(2019./2020.) Senzori Istarsko veleučilište - Università Istriana di scienze applicate
(2019./2020.) Stručna praksa 2019/20. Istarsko veleučilište - Università Istriana di scienze applicate
(2019./2020.) Tehničko dokumentiranje Istarsko veleučilište - Università Istriana di scienze applicate
(2019./2020.) Upravljanje i regulacija Istarsko veleučilište - Università Istriana di scienze applicate