Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Alen
Prezime
Jerkunica

Naziv kolegija
(2018./2019.) Algoritmi i strukture podataka Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Baze podataka Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Ekonomika startup poduzeća Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Ekonomika ugostiteljstva Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Građa računala Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Kulinarstvo u hotelijerstvu i ugostiteljstvu Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Management of sporting facilities and events Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Međunarodni marketing u turizmu Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Međunarodni menadžment Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Međunarodno trgovačko pravo (T) Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Menadžment Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Menadžment selektivnih oblika turizma Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Menadžment sportskih objekata i manifestacija Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Mrežno programiranje Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Numerička matematika Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Operacijski sustavi Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Osnove marketinga Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Osnove prava s trgovačkim pravom Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Poduzetništvo u hotelijerstvu, ugostiteljstvu i turizmu Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Poduzetništvo u sportu Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Poslovna matematika Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Poslovna matematika (T) Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Poslovni engleski jezik II Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Poslovni engleski jezik II (T) Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Poslovni engleski jezik IV Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Poslovni engleski jezik IV (T) Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Poslovni projekt u turizmu Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Poslovni talijanski jezik II Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Povijest sporta Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Računalni engleski jezik II Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Skriptni programski jezici Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Sociologija sporta i sportskog menadžmenta Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Sommelierstvo Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Sportski menadžment I Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Sportski menadžment II Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Sportski menadžment II Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Stručna praksa I Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Stručna praksa II Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Stručna praksa III Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Sustav kvalitete Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Teorija sportskog treninga Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Tjelesna i zdravstvena kultura II Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Tjelesna i zdravstvena kultura IV Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Turistička geografija Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Uvod u francuski jezik II Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Uvod u njemački jezik II Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Uvod u talijanski II Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn