Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Luka
Prezime
Androja

Naziv kolegija
(2019./2020.) Controlling in Sports Organizations Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Diplomski rad Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Ekonomika poduzeća Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) EU Market Institutions and Projects Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Istraživanje tržišta u sportskom menadžmentu Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Krizni menadžment Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Menadžment Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Menadžment projekata Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Menadžment sportskih objekata i manifestacija Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Osnove marketinga Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Physical Education II Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Poduzetništvo u sportu Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Poslovna matematika Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Poslovni engleski jezik II Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Poslovni engleski jezik IV Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Povijest sporta Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Public Relations in Sport Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Sociologija sporta i sportskog menadžmenta Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Sociopsihološki aspekti velikih sportskih natjecanja Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Sponzorstvo u sportu Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Sportski menadžment I Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Sportski projekt Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Strategic Management Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Strategies of Human Resource Management Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Stručna praksa I Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Stručna praksa II Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Stručna praksa III Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Stručna praksa III (ZG) Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Stručna praksa II SM_ Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Stručna praksa II (ZG) Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Stručna praksa I SM_ Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Stručna praksa I (ZG) Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Teorija sportskog treninga Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Tjelesna i zdravstvena kultura II Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Tjelesna i zdravstvena kultura IV Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Završni rad Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn