Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Marina
Prezime
Gregorić

Naziv kolegija
(2019./2020.) Animacija u turizmu - izvanredni Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Destinacijski menadžment Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Destinacijski menadžment- IZVANREDNI Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Hotelski menadžment Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Korporativne komunikacije Sveučilište Sjever, Odjel za poslovanje i menadžment
(2019./2020.) Marketing Sveučilište Sjever, Odjel za poslovnu ekonomiju
(2019./2020.) Marketinške strategije Sveučilište Sjever, Odjel za poslovanje i menadžment
(2019./2020.) Marketinške strategije Sveučilište Sjever, Odjel za poslovanje i menadžment
(2019./2020.) Međunarodni marketing Sveučilište Sjever, Odjel za poslovnu ekonomiju
(2019./2020.) Menadžment kongresnog turizma Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Menadžment kongresnog turizma - IZVANREDNI Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Menadžment ljudskih potencijala Sveučilište Sjever, Odjel za poslovanje i menadžment
(2019./2020.) Menadžment zdravstvenog turizma Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Menadžment zdravstvenog turizma - IZVANREDNI Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Mikroekonomija Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Mikroekonomija - izvanredni Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Posebni oblici turizma Sveučilište Sjever, Odjel za poslovnu ekonomiju
(2019./2020.) Strategija ulaska na inozemna tržišta Sveučilište Sjever, Odjel za poslovnu ekonomiju
(2019./2020.) Strateški menadžment u turizmu i sportu Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Strateški menadžment u turizmu i sportu - IZVANREDNI Međimursko veleučilište u Čakovcu