Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Renata
Prezime
Pernar

Naziv kolegija
(2022./2023.) Analiza i valorizacija prostora Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije
(2022./2023.) Analiza i valorizacija prostora Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije
(2022./2023.) Daljinska istraživanja i GIS u šumarstvu Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije
(2022./2023.) Daljinska istraživanja i GIS zaštićenih i urbanih područja Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije
(2022./2023.) Daljlinska istraživanja i GIS u šumarstvu Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije
(2022./2023.) Digitalna kartografija u šumarstvu Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije
(2022./2023.) Digitalna kartografija u šumarstvu Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije
(2022./2023.) Digitalna kartografija u šumarstvu Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije
(2022./2023.) Fotointerpretacija u šumarstvu Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije
(2022./2023.) Fotointerpretacija u šumarstvu Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije
(2022./2023.) Izmjera terena s osnovama kartografije Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije
(2022./2023.) Izmjera terena s osnovama kartografije Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije
(2022./2023.) Izmjera terena s osnovama kartografije Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije
(2022./2023.) Izmjera terena s osnovama kartografije Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije
(2022./2023.) Prikupljanje i obrada 3D podataka Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije
(2022./2023.) Primjena daljinskih istraživanja i GIS-a u kartiranju i modeliranju Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije
(2022./2023.) Primjenjena fotointerpretacija Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije
(2022./2023.) Primjenjena fotointerpretacija Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije
(2022./2023.) Procjena stanja šuma metodama daljinskih istraživanja Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije