Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Renata
Prezime
Pernar

Naziv kolegija
(2020./2021.) Analiza i valorizacija prostora Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije
(2020./2021.) Analiza i valorizacija prostora Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije
(2020./2021.) Daljinska istraživanja i GIS u šumarstvu Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije
(2020./2021.) Daljinska istraživanja i GIS zaštićenih i urbanih područja Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije
(2020./2021.) Daljlinska istraživanja i GIS u šumarstvu Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije
(2020./2021.) Digitalna kartografija u šumarstvu Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije
(2020./2021.) Digitalna kartografija u šumarstvu Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije
(2020./2021.) Fotointerpretacija u šumarstvu Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije
(2020./2021.) Izmjera terena s osnovama kartografije Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije
(2020./2021.) Izmjera terena s osnovama kartografije Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije
(2020./2021.) Primjena daljinskih istraživanja i GIS-a u kartiranju i modeliranju Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije
(2020./2021.) Primjenjena fotointerpretacija Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije
(2020./2021.) Procjena stanja šuma metodama daljinskih istraživanja Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije