Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Renata
Prezime
Pernar

Naziv kolegija
(2021./2022.) Analiza i valorizacija prostora Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije
(2021./2022.) Analiza i valorizacija prostora Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije
(2021./2022.) Daljinska istraživanja i GIS u šumarstvu Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije
(2021./2022.) Daljinska istraživanja i GIS zaštićenih i urbanih područja Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije
(2021./2022.) Daljlinska istraživanja i GIS u šumarstvu Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije
(2021./2022.) Digitalna kartografija u šumarstvu Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije
(2021./2022.) Digitalna kartografija u šumarstvu Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije
(2021./2022.) Fotointerpretacija u šumarstvu Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije
(2021./2022.) Izmjera terena s osnovama kartografije Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije
(2021./2022.) Izmjera terena s osnovama kartografije Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije
(2021./2022.) Izmjera terena s osnovama kartografije Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije
(2021./2022.) Izmjera terena s osnovama kartografije Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije
(2021./2022.) Primjena daljinskih istraživanja i GIS-a u kartiranju i modeliranju Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije
(2021./2022.) Primjenjena fotointerpretacija Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije
(2021./2022.) Procjena stanja šuma metodama daljinskih istraživanja Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije