Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Dunja
Prezime
Rogić

Naziv kolegija
(2020./2021.) Hitna laboratorijska dijagnostika (148666) MB2-6 Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2020./2021.) Klinička biokemija organa i organskih sustava 1 Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2020./2021.) Klinička biokemija organa i organskih sustava 1 (47228,126132) MB2-30 Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2020./2021.) Klinička biokemija s hematologijom (50574) F1-24 Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2020./2021.) Laboratorijska dijagnostika uz bolesnika Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2020./2021.) Laboratorijska dijagnostika uz bolesnika (63716,148664) MB2-65 Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2020./2021.) Laboratorijska endokrinologija (148663) MB2-68 Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2020./2021.) Opća klinička biokemija (119025) MB2-24 Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2020./2021.) Opća klinička biokemija 1 (38716) MB2-24 Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2020./2021.) Opća klinička biokemija 2 (38717) MB2-24 Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2020./2021.) Specijalna područja kliničke biokemije (139137) MB2-37 Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2020./2021.) Specijalna područja kliničke biokemije (63705) MB2-37 Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet