Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Šime
Prezime
Ukić

Naziv kolegija
(2020./2021.) Analitička kemija Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
(2020./2021.) Analitička kemija I Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
(2020./2021.) Analitička kemija I Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
(2020./2021.) Analytical chemistry Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
(2020./2021.) Chemometrics Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
(2020./2021.) Kemija voda Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
(2020./2021.) Kemometrija Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
(2020./2021.) Process Analytical Technology Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
(2020./2021.) Separation Techniques Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
(2020./2021.) Stručna praksa Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
(2020./2021.) Stručna praksa Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
(2020./2021.) Stručna praksa Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
(2020./2021.) Stručna praksa Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
(2020./2021.) Uvod u kemiju okoliša Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
(2020./2021.) Uvod u kemiju okoliša Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije