Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Šime
Prezime
Ukić

Naziv kolegija
(2021./2022.) Analitička kemija Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
(2021./2022.) Analitička kemija I Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
(2021./2022.) Analitička kemija I Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
(2021./2022.) Analytical chemistry Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
(2021./2022.) Chemometrics Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
(2021./2022.) Kemija voda Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
(2021./2022.) Kemometrija Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
(2021./2022.) Process Analytical Technology Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
(2021./2022.) Separation Techniques Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
(2021./2022.) Stručna praksa Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
(2021./2022.) Stručna praksa Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
(2021./2022.) Stručna praksa Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
(2021./2022.) Stručna praksa Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
(2021./2022.) Uvod u kemiju okoliša Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
(2021./2022.) Uvod u kemiju okoliša Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije