Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Sandra
Prezime
Didović Baranac

Naziv kolegija
(2019./2020.) Engleski jezik A3 Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2019./2020.) Engleski jezik A4 Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2019./2020.) Njemački jezik 1 - drugi strani jezik Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za stručne studije
(2019./2020.) Njemački jezik 2 - drugi strani jezik Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za stručne studije
(2019./2020.) Njemački jezik 3 Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za humanističke znanosti
(2019./2020.) Njemački jezik 3 - drugi strani jezik Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za stručne studije
(2019./2020.) Njemački jezik 4 Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za humanističke znanosti
(2019./2020.) Njemački jezik 4 - drugi strani jezik Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za stručne studije
(2019./2020.) Njemački jezik 5 Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za humanističke znanosti
(2019./2020.) Njemački jezik 5 - drugi strani jezik Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za stručne studije
(2019./2020.) Njemački jezik A1 Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2019./2020.) Njemački jezik A1 Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2019./2020.) Njemački jezik A2 Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2019./2020.) Njemački jezik A2 Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2019./2020.) Njemački jezik A3 Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2019./2020.) Njemački jezik A3 Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2019./2020.) Njemački jezik A4 Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2019./2020.) Njemački jezik A4 Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2019./2020.) Njemački jezik A5 Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2019./2020.) Njemački jezik A5 Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2019./2020.) Njemački jezik A6 Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2019./2020.) Njemački jezik A6 Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2019./2020.) Njemački jezik I Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za komunikologiju
(2019./2020.) Njemački jezik I/1 Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2019./2020.) Njemački jezik I/1 Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za komunikologiju
(2019./2020.) Njemački jezik I/2 Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za komunikologiju
(2019./2020.) Njemački jezik I/2 Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2019./2020.) Njemački jezik II Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za komunikologiju
(2019./2020.) Njemački jezik II/1 Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2019./2020.) Njemački jezik II/1 Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za komunikologiju
(2019./2020.) Njemački jezik II/2 Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2019./2020.) Njemački jezik II/2 Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za komunikologiju
(2019./2020.) Njemački jezik III/1 Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za komunikologiju
(2019./2020.) Njemački jezik III/2 Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za komunikologiju