Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Sandra
Prezime
Didović Baranac

Naziv kolegija
(2021./2022.) Engleski jezik 1 Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za stručne studije
(2021./2022.) Engleski jezik 2 Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za stručne studije
(2021./2022.) Engleski jezik I Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2021./2022.) Engleski jezik II Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2021./2022.) Engleski jezik III Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2021./2022.) Engleski jezik IV Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2021./2022.) Njemački jezik 1 Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za stručne studije
(2021./2022.) Njemački jezik 1 - drugi strani jezik Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2021./2022.) Njemački jezik 2 Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za stručne studije
(2021./2022.) Njemački jezik 2 - drugi strani jezik Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2021./2022.) Njemački jezik 3 Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za stručne studije
(2021./2022.) Njemački jezik 3 - drugi strani jezik Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2021./2022.) Njemački jezik 4 - drugi strani jezik Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2021./2022.) Njemački jezik 5 - drugi strani jezik Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2021./2022.) Njemački jezik A1 Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2021./2022.) Njemački jezik A2 Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2021./2022.) Njemački jezik A3 Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2021./2022.) Njemački jezik A4 Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2021./2022.) Njemački jezik A5 Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2021./2022.) Njemački jezik A6 Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2021./2022.) Poslovna komunikacija na engleskom jeziku Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za stručne studije