Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Kristina
Prezime
Kojan Goluža

Naziv kolegija
(2019./2020.) Conservation and restoration of ceramics D/I Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju
(2019./2020.) Conservation and restoration of ceramics D/I Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju
(2019./2020.) Conservation and restoration of ceramics D/II Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju
(2019./2020.) Conservation and restoration of ceramics D/II Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju
(2019./2020.) Conservation and restoration of ceramics D/III Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju
(2019./2020.) Conservation and restoration of ceramics D/III Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju
(2019./2020.) Conservation and restoration of ceramics D/IV Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju
(2019./2020.) Conservation and restoration of ceramics D/IV Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju
(2019./2020.) Conservation and restoration of ceramics I Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju
(2019./2020.) Conservation and restoration of ceramics I Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju
(2019./2020.) Conservation and restoration of ceramics II Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju
(2019./2020.) Conservation and restoration of ceramics II Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju
(2019./2020.) Konzerviranje i restauriranje drva D/I Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju
(2019./2020.) Konzerviranje i restauriranje drva D/II Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju
(2019./2020.) Konzerviranje i restauriranje drva I Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju
(2019./2020.) Konzerviranje i restauriranje drva II Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju
(2019./2020.) Konzerviranje i restauriranje keramike D/I Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju
(2019./2020.) Konzerviranje i restauriranje keramike D/II Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju
(2019./2020.) Konzerviranje i restauriranje keramike I Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju
(2019./2020.) Konzerviranje i restauriranje keramike II Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju
(2019./2020.) Konzerviranje i restauriranje metala D/I Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju
(2019./2020.) Konzerviranje i restauriranje metala D/II Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju
(2019./2020.) Konzerviranje i restauriranje metala I Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju
(2019./2020.) Konzerviranje i restauriranje metala II Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju
(2019./2020.) Povijest kulture i tehnike izrade keramike Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju
(2019./2020.) Restauriranje keramike D/III Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju
(2019./2020.) Restauriranje keramike D/IV Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju
(2019./2020.) Restaurirarnje i konzerviranje keramike II Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju
(2019./2020.) Restaurirarnje i konzerviranje keramike III Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju
(2019./2020.) Restaurirarnje i konzerviranje keramike IV Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju
(2019./2020.) Restaurirarnje i konzerviranje keramike V Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju
(2019./2020.) Tehnologija materijala (drvo) Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju
(2019./2020.) Tehnologija materijala (drvo) II Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju
(2019./2020.) Uvod u materijale i tehnologiju drva Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju
(2019./2020.) Uvod u materijale i tehnologiju keramike Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju
(2019./2020.) Uvod u specijalistička usmjerenja Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju