Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Ljerka
Prezime
Slokar

Naziv kolegija
(2018./2019.) Fizikalna metalurgija Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
(2018./2019.) Fizikalna metalurgija 1 Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
(2018./2019.) Fizikalna metalurgija 1 Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
(2018./2019.) Fizikalna metalurgija 2 Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
(2018./2019.) Fizikalna metalurgija 2 Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
(2018./2019.) Istraživački projekt Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
(2018./2019.) Karakterizacija čvrstog otpada Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
(2018./2019.) Karakterizacija čvrstog otpada Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
(2018./2019.) Karakterizacija materijala Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
(2018./2019.) Karakterizacija materijala Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
(2018./2019.) Metalurgija praha i sinter materijali Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
(2018./2019.) Metalurgija praha i sinter materijali Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
(2018./2019.) Napredni metalni materijali Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
(2018./2019.) Napredni metalni materijali Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
(2018./2019.) Osnove fizikalne metalurgije Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
(2018./2019.) Osnove fizikalne metalurgije Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
(2018./2019.) Recikliranje materijala Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
(2018./2019.) Recikliranje materijala Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
(2018./2019.) Znanost o materijalima Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
(2018./2019.) Znanost o materijalima Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet