Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
mtolic@ffos.hr
Prezime
Mirela

Naziv kolegija
(2018./2019.) DOMSKA PEDAGOGIJA Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2018./2019.) GIP-PROJEKT OSIJEK-GIEßEN Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2018./2019.) ISTRAŽIVANJE S DJECOM Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2018./2019.) MEDIJSKA PEDAGOGIJA Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2018./2019.) MULTIMEDIALES LERNEN DER DEUTSCHEN SPRACHE Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2018./2019.) Multimediales sprachenlernen der deutschen Sprache Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2018./2019.) Obrazovanje na daljinu (Blok 1) Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2018./2019.) ODGOJ ZA DEMOKRACIJU Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2018./2019.) ODGOJ ZA NENASILJE I SURADNJU II. Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2018./2019.) PEDAGOGIJA DJECE S POSEBNIM POTREBAMA Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2018./2019.) Pedagoško-psihološko-didaktičko-metodička izobrazba 1- 2015/2016 - B skupina Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2018./2019.) Pedagoško-psihološko-didaktičko-metodička izobrazba 2- 2014/2015 - B skupina Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2018./2019.) RAZREDNI MENADŽMENT Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2018./2019.) SOCIOLOGIJA ODGOJA I OBRAZOVANJA Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2018./2019.) TEORIJE OBRAZOVNIH SUSTAVA Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet