Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
mgilman@ffos.hr
Prezime
Mirna

Naziv kolegija
(2018./2019.) ČITATELJSKE NAVIKE I INTERESI Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2018./2019.) ČITATELJSKI INTERESI I NAVIKE Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2018./2019.) DIZAJN KORISNIČKIH SUČELJA Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2018./2019.) MARKETING U INFORMACIJSKIM USTANOVAMA Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2018./2019.) OBLIKOVANJE MREŽNIH STRANICA ZA ELEKTRONIČKO NAKLADNIŠTVO Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2018./2019.) ORGANIZACIJA I POSLOVANJE INFORMACIJSKIH USTANOVA II Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2018./2019.) ORGANIZACIJA NAKLADNIČKE PROIZVODNJE Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2018./2019.) PROJEKTNI RAD U INFORMACIJSKIM USTANOVAMA Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2018./2019.) RAZVOJ KORISNIČKOG ISKUSTVA APLIKACIJE Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2018./2019.) STRUKTURA NAKLADNIČKIH PODRUČJA Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2018./2019.) SUVREMENI NAKLADNIČKI KONTEKSTI Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2018./2019.) UPRAVLJANJE U NAKLADNIŠTVU Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2018./2019.) UPRAVLJANJE ZBIRKAMA U INFORMACIJSKIM USTANOVAMA Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet