Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Marina
Prezime
Diković

Naziv kolegija
(2023./2024.) Cjeloživotno obrazovanje Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
(2023./2024.) Didaktika Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
(2023./2024.) Didaktika Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
(2023./2024.) Igre i djeca Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti
(2023./2024.) Igre i djeca Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti
(2023./2024.) Igre i djeca Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti
(2023./2024.) Interkulturalna komunikacija Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti
(2023./2024.) Komunikacija i govorne interakcije u didaktičkoj sredini/Comunicazione e interazione verbale nei contesti didattici Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Filozofski fakultet
(2023./2024.) Kurikulumski pristup u odgoju i obrazovanju Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti
(2023./2024.) Metodika praktične nastave (za strukovne učitelje i suradnike u nastavi) Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
(2023./2024.) Obiteljska pedagogija Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti
(2023./2024.) Obiteljska pedagogija Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti
(2023./2024.) Obiteljska pedagogija Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti
(2023./2024.) Ocjenjivanje u obrazovanju Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
(2023./2024.) Odgoj i obrazovanje za ljudska prava Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Filozofski fakultet
(2023./2024.) Odgoj i obrazovanje za ljudska prava Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti
(2023./2024.) Odgoj i obrazovanje za ljudska prava i demokratsko građanstvo Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
(2023./2024.) Odgoj i obrazovanje za ljudska prava i demokratsko građanstvo Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti
(2023./2024.) Opća didaktika Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Filozofski fakultet
(2023./2024.) Opća pedagogija Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti
(2023./2024.) Programiranje rada razrednika Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti
(2023./2024.) Školska praksa Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
(2023./2024.) Školska praksa Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
(2023./2024.) Teorijske osnove metodike govorne komunikacije Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti
(2023./2024.) Teorijske osnove metodike upoznavanja okoline i početnih matematičkih pojmova Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti
(2023./2024.) Uvod u didaktiku Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Filozofski fakultet