Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Ljubomir
Prezime
Antekolović

Naziv kolegija
(2019./2020.) Antropološka analiza u atletici Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Antropološka analiza u atletici Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Atletika Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Atletika Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Atletika Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Atletika-bacanja i skokovi Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Audiovizualna sredstva u sportu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Audiovizualna sredstva u sportu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Audiovizualna sredstva u sportu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Audiovizualna sredstva u sportu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Kineziološka analiza atletike Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Kineziološka analiza atletike Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Kineziološka analiza u atletici Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Kontrola treniranosti u atletici Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Kontrola treniranosti u atletici Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Metodika treninga u atletici I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Metodika treninga u atletici II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Metodika u atletici I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Metodika u atletici II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Metodika u atletici III Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Modeliranje i vrednovanje kondicijske pripreme u atletici Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Modeliranje i vrednovanje tehničko-taktičke pripreme u atletici Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Povijest, pravila i organizacija atletike Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Primijenjena istraživanja u atletici Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Primijenjeni i razvojni programi atletike Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Programiranje transformacijskih procesa u atletici Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Programiranje treninga u atletici Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Programiranje treninga u atletici Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Specifičnosti rada s djecom u atletici Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Stručno-trenerska praksa u atletici I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Stručno-trenerska praksa u atletici I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Stručno-trenerska praksa u atletici II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Stručno-trenerska praksa u atletici II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Stručno-trenerska praksa u atletici III Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Stručno-trenerska praksa u atletici III Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Stručno-trenerska praksa u atletici IV Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet