Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Silvia
Prezime
Bekavac

Naziv kolegija
(2021./2022.) Antička ikonografija Sveučilište u Zadru, Odjel za povijest umjetnosti
(2021./2022.) Antička ikonografija Sveučilište u Zadru, Odjel za povijest umjetnosti
(2021./2022.) Hospitacije i praksa Sveučilište u Zadru, Odjel za povijest umjetnosti
(2021./2022.) Metodika nastave povijesti umjetnosti Sveučilište u Zadru, Odjel za povijest umjetnosti
(2021./2022.) Muzejsko-galerijska praksa Sveučilište u Zadru, Odjel za povijest umjetnosti
(2021./2022.) Muzejsko-galerijska praksa Sveučilište u Zadru, Odjel za povijest umjetnosti
(2021./2022.) Muzejsko-galerijska praksa Sveučilište u Zadru, Odjel za povijest umjetnosti
(2021./2022.) Muzejsko-galerijska praksa Sveučilište u Zadru, Odjel za povijest umjetnosti
(2021./2022.) Muzejsko-galerijska praksa Sveučilište u Zadru, Odjel za povijest umjetnosti
(2021./2022.) Umjetnost Rima i antička umjetnost na tlu Hrvatske Sveučilište u Zadru, Odjel za povijest umjetnosti
(2021./2022.) Umjetnost Rima i antička umjetnost na tlu Hrvatske Sveučilište u Zadru, Odjel za povijest umjetnosti
(2021./2022.) Uvod u eksperimentalnu arheologiju Sveučilište u Zadru, Odjel za arheologiju
(2021./2022.) Vježbe interpretacije Sveučilište u Zadru, Odjel za povijest umjetnosti
(2021./2022.) Zaštita spomenika kulture I: Predkritičko i kritičko razdoblje Sveučilište u Zadru, Odjel za povijest umjetnosti
(2021./2022.) Zaštita spomenika kulture I: Predkritičko i kritičko razdoblje Sveučilište u Zadru, Odjel za povijest umjetnosti
(2021./2022.) Zaštita spomenika kulture I: Predkritičko i kritičko razdoblje Sveučilište u Zadru, Odjel za povijest umjetnosti