Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Daniela
Prezime
Falkoni-Mjehović

Naziv kolegija
(2019./2020.) Španjolski jezik 1 - drugi strani jezik Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za stručne studije
(2019./2020.) Španjolski jezik 2 - drugi strani jezik Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za stručne studije
(2019./2020.) Španjolski jezik 3 - drugi strani jezik Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za stručne studije
(2019./2020.) Španjolski jezik 4 - drugi strani jezik Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za stručne studije
(2019./2020.) Španjolski jezik 5 - drugi strani jezik Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za stručne studije
(2019./2020.) Španjolski jezik A1 Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2019./2020.) Španjolski jezik A1 Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2019./2020.) Španjolski jezik A2 Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2019./2020.) Španjolski jezik A2 Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2019./2020.) Španjolski jezik A3 Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2019./2020.) Španjolski jezik A3 Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2019./2020.) Španjolski jezik A4 Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2019./2020.) Španjolski jezik A4 Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2019./2020.) Španjolski jezik A5 Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2019./2020.) Španjolski jezik A5 Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2019./2020.) Španjolski jezik A6 Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2019./2020.) Španjolski jezik A6 Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2019./2020.) Španjolski jezik I/1 Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za komunikologiju
(2019./2020.) Španjolski jezik I/2 Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za komunikologiju
(2019./2020.) Španjolski jezik II/1 Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za komunikologiju
(2019./2020.) Španjolski jezik II/2 Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za komunikologiju
(2019./2020.) Španjolski jezik III/1 Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za komunikologiju
(2019./2020.) Španjolski jezik III/2 Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za komunikologiju