Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Viktoria
Prezime
Gashi

Naziv kolegija
(2018./2019.) Ekonomika (Zg) Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Erasmus Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Kulinarstvo u hotelijerstvu i ugostiteljstvu (ZG) Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Međunarodni marketing u turizmu ZG Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Menadžment selektivnih oblika turizma ZG Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Menadžment ZG Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Osnove marketinga (ZG) Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Poduzetništvo (ZG) Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Poslovna matematika (ZG) Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Poslovni engleski jezik II (ZG) Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Poslovni engleski jezik IV (ZG) Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Poslovni talijanski jezik II (ZG) Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Povijest sporta (ZG) Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Sommelierstvo (ZG) Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Sportski menadžment I (ZG) Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Sustav kvalitete Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Tjelesna i zdravstvena kultura II (ZG) Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Turistička geografija Zg Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Uvod u francuski jezik II (ZG) Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Uvod u talijanski jezik II (ZG) Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn