Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Damir
Prezime
Velimirović

Naziv kolegija
(2023./2024.) Culinary Workshops Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2023./2024.) Food and Beverage Management (HM) Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2023./2024.) International Gastronomy Management and Food and Beverage Technology Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2023./2024.) Kitchen Management Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2023./2024.) Kuhinje svijeta i eno-gastronomski trendovi Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2023./2024.) Kuhinjski menadžment Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2023./2024.) Međunarodni menadžment gastronomije i tehnologije hrane i pića Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2023./2024.) Menadžment odjela hrane i pića Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2023./2024.) Pastry and Bakery Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2023./2024.) Radionica u praktikumu Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2023./2024.) Restaurants and Contemporary Serving Techniques Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2023./2024.) Restoraterstvo i suvremene tehnike posluživanja Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2023./2024.) Safety and Sanitary Control of Food and Beverages Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2023./2024.) Sigurnost i sanitarna ispravnost hrane i pića Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2023./2024.) Slastičarstvo i pekarstvo Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2023./2024.) World Cuisines and Contemporary Gastro-oenological Trends Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn