Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Dubravka
Prezime
Škevin

Naziv kolegija
(2021./2022.) Funkcionalna hrana Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet
(2021./2022.) Kemija i tehnologija lipida Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet
(2021./2022.) Kemija i tehnologija ulja i masti Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet
(2021./2022.) Modificirane masti i ulja Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet
(2021./2022.) Osnove prehrambenih tehnologija (N) Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet
(2021./2022.) Osnove prehrambenih tehnologija (PT) Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet
(2021./2022.) Praksa i završni rad Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet
(2021./2022.) Prehrambene tehnologije Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet
(2021./2022.) Prehrambene tehnologije namirnica biljnog podrijetla Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet
(2021./2022.) Prehrambeni aditivi Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet
(2021./2022.) Prehrambeni aditivi Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet
(2021./2022.) Procesi prerade maslina i kontrola kvaliteta proizvoda Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet
(2021./2022.) Sigurnost hrane Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet
(2021./2022.) Sljedivost u prehrambenom lancu Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet
(2021./2022.) Uvod u diplomski rad Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet
(2021./2022.) Uvod u prehrambene tehnologije Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet