Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Igor
Prezime
Gliha

Naziv kolegija
(2021./2022.) Autorsko pravo Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2021./2022.) Electronic communications regulation Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2021./2022.) Foundations of European Private Law Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2021./2022.) Freedom of Expression Law Clinic Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2021./2022.) Građansko pravo II: stvarno i nasljedno pravo Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2021./2022.) Građansko pravo II: stvarno i nasljedno pravo - seminar Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2021./2022.) Građansko pravo I: opći dio i obvezno pravo (Turnus A) Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2021./2022.) Građansko pravo I: opći dio i obvezno pravo (Turnus B) Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2021./2022.) Građansko pravo - ugovorne obveze Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2021./2022.) Građansko pravo - vježbe Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2021./2022.) Osnove europskog privatnog prava Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2021./2022.) Osnove građanskog prava Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2021./2022.) Osobna prava Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2021./2022.) Pravo okoliša Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2021./2022.) Pravo okoliša Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2021./2022.) Pravo okoliša Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2021./2022.) Reguliranje elektroničkih komunikacija Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2021./2022.) Sportsko pravo Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2021./2022.) Uvod u građansko pravo - rok STUDENI Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2021./2022.) Uvod u građansko pravo (Turnus A) Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2021./2022.) Uvod u građansko pravo (Turnus B) Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet