Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Igor
Prezime
Gliha

Naziv kolegija
(2023./2024.) Autorsko pravo Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2023./2024.) Electronic communications regulation Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2023./2024.) Foundations of European Private Law Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2023./2024.) Građansko pravo - ugovorne obveze Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2023./2024.) Građansko pravo - vježbe Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2023./2024.) Građansko pravo I: opći dio i obvezno pravo Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2023./2024.) Građansko pravo I: opći dio i obvezno pravo Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2023./2024.) Građansko pravo I: opći dio i obvezno pravo - seminar Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2023./2024.) Građansko pravo II: stvarno i nasljedno pravo Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2023./2024.) Građansko pravo II: stvarno i nasljedno pravo Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2023./2024.) Građansko pravo II: stvarno i nasljedno pravo - seminar Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2023./2024.) Građansko pravo II: stvarno i nasljedno pravo - seminar Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2023./2024.) Osnove europskog privatnog prava Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2023./2024.) Osnove građanskog prava Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2023./2024.) Osobna prava Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2023./2024.) Pravo okoliša Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2023./2024.) Pravo okoliša Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2023./2024.) Pravo okoliša Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2023./2024.) Uvod u građansko pravo Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet