Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Igor
Prezime
Gliha

Naziv kolegija
(2019./2020.) Autorsko pravo Sveučilište u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu - Sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij Intelektualno vlasništvo
(2019./2020.) Autorsko pravo Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2019./2020.) Electronic communications regulation Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2019./2020.) Europsko privatno pravo Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2019./2020.) Europsko privatno pravo Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2019./2020.) Foundations of European Private Law Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2019./2020.) Građansko pravo II: stvarno i nasljedno pravo Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2019./2020.) Građansko pravo I: opći dio i obvezno pravo Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2019./2020.) Građansko pravo I: opći dio i obvezno pravo - seminar Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2019./2020.) Građansko pravo I: opći dio i obvezno pravo - seminar Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2019./2020.) Građansko pravo I: opći dio i obvezno pravo - seminar Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2019./2020.) Građansko pravo - vježbe Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2019./2020.) Osnove europskog privatnog prava Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2019./2020.) Osnove građanskog prava Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2019./2020.) Pravo okoliša - javna uprava Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2019./2020.) Pravo okoliša - porezni studij Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2019./2020.) Pravo okoliša - pravni studij Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2019./2020.) Primijenjena kineziologija i pravo Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Sport i pravo Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Sport i pravo Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Sport i pravo Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Sportsko pravo Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2019./2020.) Uvod u građansko pravo Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet