Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Ivan
Prezime
Jelčić

Naziv kolegija
(2021./2022.) Basic Marketing Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za komunikologiju
(2021./2022.) Ekonomika brodarstva Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2021./2022.) Ekonomika iskorištavanja broda Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2021./2022.) Ekonomika poduzeća Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2021./2022.) Marketing research Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za komunikologiju
(2021./2022.) Marketing research Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za komunikologiju
(2021./2022.) Marketinško istraživanje Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za komunikologiju
(2021./2022.) Marketinško upravljanje Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2021./2022.) Menadžment u brodarstvu i lukama Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2021./2022.) Menadžment u pomorstvu Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2021./2022.) Nautički turizam i upravljanje marinama I. Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2021./2022.) Nautički turizam i upravljanje marinama II. Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2021./2022.) Osnove ekonomije Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2021./2022.) Osnove ekonomije Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za komunikologiju
(2021./2022.) Osnove marketinga Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za komunikologiju
(2021./2022.) Poduzetništvo Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2021./2022.) Pomorski nautički inženjering Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2021./2022.) Poslovna analiza i planiranje Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za stručne studije
(2021./2022.) Poslovno vođenje Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2021./2022.) Suvremeno gospodarstvo Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za komunikologiju