Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Ivan
Prezime
Jelčić

Naziv kolegija
(2019./2020.) Basic Marketing Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za komunikologiju
(2019./2020.) Ekonomika brodarstva Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2019./2020.) Ekonomika iskorištavanja broda Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2019./2020.) Ekonomika poduzeća Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2019./2020.) Marketing Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za akvakulturu
(2019./2020.) Marketing research Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za komunikologiju
(2019./2020.) Marketing research Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za komunikologiju
(2019./2020.) Marketinško istraživanje Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za komunikologiju
(2019./2020.) Marketinško upravljanje Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2019./2020.) Menadžment u brodarstvu i lukama Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2019./2020.) Menadžment u pomorstvu Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2019./2020.) Nautički turizam i upravljanje marinama I. Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2019./2020.) Nautički turizam i upravljanje marinama II. Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2019./2020.) Osnove ekonomije Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za komunikologiju
(2019./2020.) Osnove ekonomije Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2019./2020.) Osnove marketinga Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za komunikologiju
(2019./2020.) Poduzetništvo Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2019./2020.) Pomorski nautički inženjering Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2019./2020.) Poslovno vođenje Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2019./2020.) Poslovno vođenje Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2019./2020.) Računovodstvo i financije Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za akvakulturu
(2019./2020.) Suvremeno gospodarstvo Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za komunikologiju