Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Ivan
Prezime
Jelčić

Naziv kolegija
(2020./2021.) Basic Marketing Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za komunikologiju
(2020./2021.) Ekonomika brodarstva Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2020./2021.) Ekonomika iskorištavanja broda Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2020./2021.) Ekonomika poduzeća Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2020./2021.) Marketing Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za akvakulturu
(2020./2021.) Marketing research Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za komunikologiju
(2020./2021.) Marketing research Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za komunikologiju
(2020./2021.) Marketinško istraživanje Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za komunikologiju
(2020./2021.) Marketinško upravljanje Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2020./2021.) Menadžment u brodarstvu i lukama Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2020./2021.) Menadžment u pomorstvu Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2020./2021.) Nautički turizam i upravljanje marinama I. Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2020./2021.) Nautički turizam i upravljanje marinama II. Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2020./2021.) Osnove ekonomije Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za komunikologiju
(2020./2021.) Osnove ekonomije Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2020./2021.) Osnove marketinga Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za komunikologiju
(2020./2021.) Poduzetništvo Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2020./2021.) Pomorski nautički inženjering Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2020./2021.) Poslovna analiza i planiranje Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2020./2021.) Poslovno vođenje Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2020./2021.) Poslovno vođenje Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2020./2021.) Računovodstvo i financije Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za akvakulturu
(2020./2021.) Suvremeno gospodarstvo Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za komunikologiju