Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Igor
Prezime
Štimac

Naziv kolegija
(2021./2022.) Aerodromi Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti
(2021./2022.) Aerodromske operacije Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti
(2021./2022.) Geoprometna analiza prometnih tokova i terminala Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti
(2021./2022.) Istraživački seminar iz tehnologije zračnog prometa I Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti
(2021./2022.) Istraživački seminar iz tehnologije zračnog prometa II Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti
(2021./2022.) Istraživački seminar iz tehnologije zračnog prometa III Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti
(2021./2022.) Istraživački seminar iz tehnologije zračnog prometa IV Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti
(2021./2022.) Istraživački seminar iz tehnologije zračnog prometa V Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti
(2021./2022.) Istraživački seminar iz tehnologije zračnog prometa VI Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti
(2021./2022.) Istraživanja zrakoplovnih nesreća Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti
(2021./2022.) Osnove aerodroma Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti
(2021./2022.) Osnove tehnike zračnog prometa Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti
(2021./2022.) Planiranje aerodroma Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti
(2021./2022.) Tehnologija prihvata i otpreme tereta i pošte Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti
(2021./2022.) Tehnologija prihvata i otpreme zrakoplova Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti