Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Mateo Miguel
Prezime
Kodrič Kesovia

Naziv kolegija
(2023./2024.) Dokumentacija i digitalizacija u konzervaciji-restauraciji Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju
(2023./2024.) Dokumentacijsko fotografiranje u konzervaciji-restauraciji I Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju
(2023./2024.) Dokumentacijsko fotografiranje u konzervaciji-restauraciji II Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju
(2023./2024.) Introduction to textile materials and technology Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju
(2023./2024.) Konzerviranje i restauriranje tekstila D/I Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju
(2023./2024.) Konzerviranje i restauriranje tekstila D/II Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju
(2023./2024.) Konzerviranje i restauriranje tekstila D/III Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju
(2023./2024.) Konzerviranje i restauriranje tekstila D/IV Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju
(2023./2024.) Konzerviranje i restauriranje tekstila I Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju
(2023./2024.) Konzerviranje i restauriranje tekstila II Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju
(2023./2024.) Konzerviranje i restauriranje tekstila III Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju
(2023./2024.) Konzerviranje i restauriranje tekstila IV Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju
(2023./2024.) Textile Conservation and Restoration I Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju
(2023./2024.) Textile Conservation and Restoration II Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju
(2023./2024.) Textile Conservation and Restoration III Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju
(2023./2024.) Textile Conservation and Restoration IV Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju
(2023./2024.) Uvod u materijale i tehnologiju tekstila Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju
(2023./2024.) Uvod u specijalistička usmjerenja - tekstil Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju