Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Mateo Miguel
Prezime
Kodrič Kesovia

Naziv kolegija
(2018./2019.) Konzerviranje i restauriranje tekstila D/I Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju
(2018./2019.) Konzerviranje i restauriranje tekstila D/II Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju
(2018./2019.) Restauriranje i konzerviranje tekstila I Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju
(2018./2019.) Restauriranje i konzerviranje tekstila II Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju
(2018./2019.) Restauriranje i konzerviranje tekstila III Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju
(2018./2019.) Restauriranje i konzerviranje tekstila IV Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju
(2018./2019.) Restauriranje i konzerviranje tekstila V Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju
(2018./2019.) Restauriranje tekstila D/I Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju
(2018./2019.) Restauriranje tekstila D/II Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju
(2018./2019.) Restauriranje tekstila D/III Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju
(2018./2019.) Restauriranje tekstila D/IV Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju
(2018./2019.) Tehnologija materijala (tekstil) Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju
(2018./2019.) Uvod u materijale i tehnologiju tekstila Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju
(2018./2019.) Uvod u specijalistička usmjerenja Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju