Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Ivan
Prezime
Mikulić

Naziv kolegija
(2022./2023.) Antropološka analiza u nogometu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Antropološka analiza u nogometu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Kineziološka analiza nogometa Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Kineziološka analiza nogometa Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Kineziološka analiza u nogometu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Kontrola treniranosti u nogometu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Kontrola treniranosti u nogometu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Metodika treninga u nogometu I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Metodika treninga u nogometu II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Metodika u nogometu I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Metodika u nogometu II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Metodika u nogometu III Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Modeliranje i vrednovanje kondicijske pripreme u nogometu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Modeliranje i vrednovanje tehničko-taktičke pripreme u nogometu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Nogomet Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Nogomet Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Povijest, pravila i organizacija nogometa Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Primijenjena istraživanja u nogometu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Primijenjeni i razvojni programi nogometa Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Programiranje transformacijskih procesa u nogometu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Programiranje treninga u nogometu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Programiranje treninga u nogometu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Specifičnosti rada s djecom u nogometu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Stručno-trenerska praksa u nogometu I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Stručno-trenerska praksa u nogometu I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Stručno-trenerska praksa u nogometu II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Stručno-trenerska praksa u nogometu II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Stručno-trenerska praksa u nogometu III Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Stručno-trenerska praksa u nogometu III Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Stručno-trenerska praksa u nogometu IV Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet