Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Ivan
Prezime
Mikulić

Naziv kolegija
(2019./2020.) Antropološka analiza u nogometu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Antropološka analiza u nogometu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Kineziološka analiza nogometa Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Kineziološka analiza nogometa Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Kineziološka analiza u nogometu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Kontrola treniranosti u nogometu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Kontrola treniranosti u nogometu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Metodika treninga u nogometu I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Metodika treninga u nogometu II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Metodika u nogometu I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Metodika u nogometu II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Metodika u nogometu III Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Modeliranje i vrednovanje kondicijske pripreme u nogometu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Modeliranje i vrednovanje tehničko-taktičke pripreme u nogometu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Nogomet Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Nogomet Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Nogomet Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Nogomet Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Povijest, pravila i organizacija nogometa Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Primijenjena istraživanja u nogometu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Primijenjeni i razvojni programi nogometa Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Programiranje transformacijskih procesa u nogometu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Programiranje treninga u nogometu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Programiranje treninga u nogometu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Stručno-trenerska praksa u nogometu I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Stručno-trenerska praksa u nogometu I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Stručno-trenerska praksa u nogometu II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Stručno-trenerska praksa u nogometu II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Stručno-trenerska praksa u nogometu III Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Stručno-trenerska praksa u nogometu III Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Stručno-trenerska praksa u nogometu IV Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet