Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Tomislav
Prezime
Krističević

Naziv kolegija
(2018./2019.) Acrobatics Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Akrobatika Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Akrobatika Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Akrobatika Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Akrobatika Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Antropološka analiza u akrobatskom rock and roll-u Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Antropološka analiza u kuglanju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Antropološka analiza u sportskoj gimnastici Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Antropološka analiza u sportskoj gimnastici Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Artisitic Gymnastics I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Kineziološka analiza akrobatskog rock and rolla Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Kineziološka analiza akrobatskog rock and roll-a Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Kineziološka analiza kuglanja Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Kineziološka analiza kuglanja Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Kineziološka analiza skijanja Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Kineziološka analiza sportske gimnastike Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Kineziološka analiza sportske gimnastike Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Kineziološka analiza u sportskoj gimnastici Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Kontrola treniranosti u akrobatskom rock and rollu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Kontrola treniranosti u kuglanju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Kontrola treniranosti u sportskoj gimnastici Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Kontrola treniranosti u sportskoj gimnastici Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Metodika treninga u sportskoj gimnastici I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Metodika treninga u sportskoj gimnastici II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Metodika u akrobatskom rock and roll-u I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Metodika u akrobatskom rock'n'roll-u II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Metodika u akrobatskom rock'n'roll-u III Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Metodika u kuglanju I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Metodika u kuglanju II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Metodika u kuglanju III Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Metodika u sportskoj gimnastici I. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Metodika u sportskoj gimnastici II. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Metodika u sportskoj gimnastici III. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Modeliranje i vrednovanje kondicijske pripreme u akrobatskom rock and rollu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Modeliranje i vrednovanje kondicijske pripreme u kuglanju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Modeliranje i vrednovanje kondicijske pripreme u skijanju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Modeliranje i vrednovanje kondicijske pripreme u sportskoj gimnastici Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Modeliranje i vrednovanje tehničke pripreme u sportskoj gimnastici Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Modeliranje i vrednovanje tehničko-taktičke pripreme u akrobatskom rock and rollu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Modeliranje i vrednovanje tehničko-taktičke pripreme u kuglanju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Povijest, pravila i organizacija akrobatskog rock and roll-a Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Povijest, pravila i organizacija kuglanja Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Povijest, pravila i organizacija sportske gimnastike Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Primijenjena istraživanja u akrobatskom rock and rollu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Primijenjena istraživanja u kajakaštvu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Primijenjena istraživanja u kuglanju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Primijenjena istraživanja u sportskoj gimnastici Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Primijenjeni i razvojni programi sportske gimnastike Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Programiranje transformacijskih procesa u sportskoj gimnastici Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Programiranje treninga u akrobatskom rock and rollu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Programiranje treninga u kuglanju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Programiranje treninga u sportskoj gimnastici Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Programiranje treninga u sportskoj gimnastici Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Skijanje Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Specifičnosti rada s djecom u akrobatskom rock and rollu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Specifičnosti rada s djecom u kuglanju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Specifičnosti rada s djecom u sportskoj gimnastici Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Sportska gimnastika I. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Sportska gimnastika II. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Stručno-trenerska praksa u akrobatskom rock and roll-u I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Stručno-trenerska praksa u akrobatskom rock and rollu I. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Stručno-trenerska praksa u akrobatskom rock and rollu II. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Stručno-trenerska praksa u akrobatskom rock and rollu III Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Stručno-trenerska praksa u akrobatskom rock'n'roll-u II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Stručno-trenerska praksa u kuglanju I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Stručno-trenerska praksa u kuglanju II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Stručno-trenerska praksa u kuglanju II. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Stručno-trenerska praksa u kuglanju III Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Stručno-trenerska praksa u kuglanju III. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Stručno-trenerska praksa u kuglanju IV. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Stručno-trenerska praksa u sportskoj gimnastici I. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Stručno-trenerska praksa u sportskoj gimnastici II. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Stručno-trenerska praksa u sportskoj gimnastici II. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Stručno-trenerska praksa u sportskoj gimnastici III Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Stručno-trenerska praksa u sportskoj gimnastici III. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Stručno-trenerska praksa u sportskoj gimnastici IV. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet