Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Jadranka
Prezime
Vlašić

Naziv kolegija
(2018./2019.) Antropološka analiza u plesu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Antropološka analiza u plesu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Dance Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Grupni fitnes programi I. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Kineziološka analiza plesa Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Kineziološka analiza plesa Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Kineziološka analiza u plesu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Kontrola treniranosti u plesu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Kontrola treniranosti u plesu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Koreografija u konvencionalnim sportovima Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Koreografija u konvencionalnim sportovima Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Metodika I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Metodika treninga u plesu I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Metodika treninga u plesu II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Metodika u plesu I. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Metodika u plesu II. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Metodika u plesu III. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Modeliranje i vrednovanje kondicijske pripreme u plesu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Modeliranje i vrednovanje scenske pripreme u plesu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Ples Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Ples Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Ples Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Ples Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Povijest, pravila i organizacija plesa Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Primijenjena istraživanja u plesu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Primijenjeni i razvojni programi plesa Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Programiranje transformacijskih procesa u plesu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Programiranje treninga u plesu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Programiranje treninga u plesu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Specifičnosti rada s djecom u plesu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Stručno-trenerska praksa u plesu I. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Stručno-trenerska praksa u plesu I. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Stručno-trenerska praksa u plesu II. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Stručno-trenerska praksa u plesu II. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Stručno-trenerska praksa u plesu III Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Stručno-trenerska praksa u plesu III. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Stručno-trenerska praksa u plesu IV. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Suvremeni grupni programi fitnesa Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet