Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Jadranka
Prezime
Vlašić

Naziv kolegija
(2020./2021.) Antropološka analiza u plesu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Antropološka analiza u plesu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Kineziološka analiza plesa Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Kineziološka analiza plesa Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Kineziološka analiza u plesu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Kontrola treniranosti u plesu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Kontrola treniranosti u plesu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Koreografija u konvencionalnim sportovima Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Koreografija u konvencionalnim sportovima Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Metodika I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Metodika treninga u plesu I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Metodika treninga u plesu II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Metodika u plesu I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Metodika u plesu II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Metodika u plesu III Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Modeliranje i vrednovanje kondicijske pripreme u plesu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Modeliranje i vrednovanje scenske pripreme u plesu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Ples Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Ples Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Povijest, pravila i organizacija plesa Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Primijenjena istraživanja u plesu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Primijenjeni i razvojni programi plesa Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Programiranje transformacijskih procesa u plesu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Programiranje treninga u plesu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Programiranje treninga u plesu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Specifičnosti rada s djecom u plesu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Stručno-trenerska praksa u plesu I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Stručno-trenerska praksa u plesu I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Stručno-trenerska praksa u plesu II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Stručno-trenerska praksa u plesu II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Stručno-trenerska praksa u plesu III Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Stručno-trenerska praksa u plesu III Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Stručno-trenerska praksa u plesu IV Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Suvremeni grupni programi fitnesa Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet