Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Dubravka
Prezime
Ciliga

Naziv kolegija
(2019./2020.) Dijagnostički postupci u kineziterapiji Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Istraživanja u primijenjenim područjima kineziologije Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Kineziološke aktivnosti za osobe s invaliditetom Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Kineziterapija Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Kineziterapija Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Kineziterapija Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Kineziterapija Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Kineziterapija Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Kineziterapija kod različitih oboljenja Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Kineziterapija kod različitih oboljenja Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Metodika i programiranje kineziterapijskih postupaka I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Metodika i programiranje kineziterapijskih postupaka II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Metodika i programiranje kineziterapijskih postupaka III Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Metodika kineziološke rekreacije u slobodno vrijeme I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Metodologija istraživanja u kineziterapiji Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Prilagođene tjelesne aktivnosti Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Sport osoba s invaliditetom Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Suvremeni pristup u dijagnostici i liječenju akutne i kronične boli u neurologiji Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Suvremeni pristup u dijagnostici i liječenju akutne i kronične boli u neurologiji Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Terapijsko jahanje ( TPK terapija pomoću konja) Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Znanstveni temelji planiranja i programiranja u kineziterapiji Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet