Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Gordana
Prezime
Ivković

Naziv kolegija
(2023./2024.) Aikido Sveučilište u Zadru, Centar za tjelovježbu i studentski šport
(2023./2024.) Ekstremni sport - Skateboarding Sveučilište u Zadru, Centar za tjelovježbu i studentski šport
(2023./2024.) Kendo I Sveučilište u Zadru, Centar za tjelovježbu i studentski šport
(2023./2024.) Kineziološka kultura 2 (košarka) Sveučilište u Zadru, Centar za tjelovježbu i studentski šport
(2023./2024.) Kineziološka kultura 2 (odbojka) Sveučilište u Zadru, Centar za tjelovježbu i studentski šport
(2023./2024.) Kineziološka kultura 3 (kajak kanu) Sveučilište u Zadru, Centar za tjelovježbu i studentski šport
(2023./2024.) Kineziološka kultura 4 (Badminton) Sveučilište u Zadru, Centar za tjelovježbu i studentski šport
(2023./2024.) Kineziološka kultura I (teretana) Sveučilište u Zadru, Centar za tjelovježbu i studentski šport
(2023./2024.) Referada Sveučilište u Zadru, Sveučilište u Zadru - Izvanredni jednopredmetni preddiplomski stručni studij informacijskih tehnologija
(2023./2024.) Sport i zdravlje Sveučilište u Zadru, Centar za tjelovježbu i studentski šport
(2023./2024.) Sportska prehrana Sveučilište u Zadru, Centar za tjelovježbu i studentski šport
(2023./2024.) Tjelesna kultura I (170790) Sveučilište u Zadru, Sveučilište u Zadru - Izvanredni jednopredmetni preddiplomski stručni studij informacijskih tehnologija
(2023./2024.) Tjelesna kultura II Sveučilište u Zadru, Sveučilište u Zadru - Izvanredni jednopredmetni preddiplomski stručni studij informacijskih tehnologija
(2023./2024.) Tjelesna kultura III (183327) Sveučilište u Zadru, Sveučilište u Zadru - Izvanredni jednopredmetni preddiplomski stručni studij informacijskih tehnologija
(2023./2024.) Tjelesna kultura IV Sveučilište u Zadru, Sveučilište u Zadru - Izvanredni jednopredmetni preddiplomski stručni studij informacijskih tehnologija
(2023./2024.) Tjelesna kultura V (198208) Sveučilište u Zadru, Sveučilište u Zadru - Izvanredni jednopredmetni preddiplomski stručni studij informacijskih tehnologija
(2023./2024.) Tjelesna kultura VI Sveučilište u Zadru, Sveučilište u Zadru - Izvanredni jednopredmetni preddiplomski stručni studij informacijskih tehnologija