Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Asim
Prezime
Bradić

Naziv kolegija
(2019./2020.) Antropološka analiza u dizanju utega Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Funkcionalni trening s otporom Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Kineziološka analiza dizanja utega Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Kontrola treniranosti u dizanju utega Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Metodika i programiranje kondicijskog treninga posebnih populacija Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Metodika i programiranje treninga brzine i agilnosti Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Metodika i programiranje treninga koordinacije Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Metodika i programiranje treninga snage Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Metodika kondicijske pripreme II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Metodika kondicijske pripreme IV Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Metodika kondicijske pripreme IV Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Metodika treninga fitnesa I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Metodika treninga fitnesa I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Metodika treninga fitnesa II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Metodika treninga fitnesa II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Metodika treninga fitnesa III Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Metodika treninga fitnesa IV Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Metodika u dizanju utega I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Metodika u dizanju utega II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Metodika u dizanju utega III Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Osnovne kineziološke transformacije Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Osnovne kineziološke transformacije Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Povijest, pravila i organizacija dizanja utega Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Preventivni i rehabilitacijski kondicijski programi Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Primijenjena istraživanja u kondicijskoj pripremi sportaša Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Programiranje treninga fitnesa I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Programiranje treninga u dizanju utega Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Stručno-trenerska praksa fitnesa I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Stručno-trenerska praksa kondicijske pripreme sportaša I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Stručno-trenerska praksa u dizanju utega I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Stručno-trenerska praksa u dizanju utega II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Stručno-trenerska praksa u dizanju utega III Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Stručno-trenerska praksa u fitnesu I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Stručno-trenerska praksa u fitnesu II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Stručno-trenerska praksa u fitnesu III Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Stručno-trenerska praksa u fitnesu III Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet