Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Bojan
Prezime
Matković

Naziv kolegija
(2018./2019.) Antropološka analiza u košarci Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Antropološka analiza u košarci Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Antropološka analiza u skijanju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Antropološka analiza u skijanju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Basketball Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Kineziološka analiza košarke Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Kineziološka analiza košarke Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Kineziološka analiza skijanja Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Kineziološka analiza skijanja Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Kineziološka analiza u košarci Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Kineziološka analiza u skijanju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Kontrola treniranosti u košarci Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Kontrola treniranosti u košarci Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Kontrola treniranosti u skijanju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Kontrola treniranosti u skijanju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Košarka Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Košarka Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Košarka Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Košarka Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Metodika treninga u košarci I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Metodika treninga u košarci II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Metodika treninga u skijanju I. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Metodika treninga u skijanju II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Metodika u košarci I. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Metodika u košarci II. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Metodika u košarci III. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Metodika u skijanju I. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Metodika u skijanju II. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Metodika u skijanju III. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Mini košarka Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Modeliranje i vrednovanje kondicijske pripreme u košarci Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Modeliranje i vrednovanje kondicijske pripreme u skijanju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Modeliranje i vrednovanje tehničko-taktičke pripreme u košarci Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Modeliranje i vrednovanje tehničko-taktičke pripreme u skijanju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Povijest, pravila i organizacija košarke Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Povijest, pravila i organizacija skijanja Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Primijenjena istraživanja u košarci Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Primijenjena istraživanja u skijanju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Primijenjeni i razvojni programi košarke Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Primijenjeni i razvojni programi skijanja Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Programiranje transformacijskih procesa u košarci Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Programiranje transformacijskih procesa u skijanju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Programiranje treninga u košarci Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Programiranje treninga u košarci Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Programiranje treninga u skijanju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Programiranje treninga u skijanju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Skiing Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Skijanje Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Skijanje Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Skijaško trčanje Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Specifičnosti rada s djecom u košarci Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Specifičnosti rada s djecom u skijanju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Stručno-trenerska praksa u košarci I. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Stručno-trenerska praksa u košarci I. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Stručno-trenerska praksa u košarci II. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Stručno-trenerska praksa u košarci II. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Stručno-trenerska praksa u košarci III Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Stručno-trenerska praksa u košarci III. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Stručno-trenerska praksa u košarci IV. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Stručno-trenerska praksa u skijanju I. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Stručno-trenerska praksa u skijanju I. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Stručno-trenerska praksa u skijanju II. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Stručno-trenerska praksa u skijanju II. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Stručno-trenerska praksa u skijanju III Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Stručno-trenerska praksa u skijanju III. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Stručno-trenerska praksa u skijanju IV. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet