Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Bojan
Prezime
Matković

Naziv kolegija
(2022./2023.) Antropološka analiza u košarci Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Antropološka analiza u skijanju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Antropološka analiza u skijanju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Kineziološka analiza košarke Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Kineziološka analiza košarke Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Kineziološka analiza skijanja Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Kineziološka analiza skijanja Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Kineziološka analiza u skijanju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Kontrola treniranosti u košarci Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Kontrola treniranosti u skijanju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Kontrola treniranosti u skijanju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Košarka Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Košarka Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Metodika treninga u skijanju I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Metodika treninga u skijanju II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Metodika u košarci I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Metodika u košarci II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Metodika u košarci III Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Metodika u skijanju I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Modeliranje i vrednovanje kondicijske pripreme u košarci Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Modeliranje i vrednovanje kondicijske pripreme u skijanju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Modeliranje i vrednovanje tehničko-taktičke pripreme u košarci Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Modeliranje i vrednovanje tehničko-taktičke pripreme u skijanju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Povijest, pravila i organizacija košarke Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Povijest, pravila i organizacija skijanja Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Primijenjena istraživanja u košarci Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Primijenjena istraživanja u skijanju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Primijenjeni i razvojni programi košarke Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Primijenjeni i razvojni programi skijanja Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Programiranje transformacijskih procesa u košarci Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Programiranje transformacijskih procesa u skijanju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Programiranje treninga u košarci Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Programiranje treninga u skijanju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Programiranje treninga u skijanju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Skijanje Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Specifičnosti rada s djecom u košarci Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Specifičnosti rada s djecom u skijanju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Stručno-trenerska praksa u košarci I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Stručno-trenerska praksa u košarci I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Stručno-trenerska praksa u košarci II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Stručno-trenerska praksa u košarci II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Stručno-trenerska praksa u košarci III Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Stručno-trenerska praksa u košarci III Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Stručno-trenerska praksa u košarci IV Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Stručno-trenerska praksa u skijanju I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Stručno-trenerska praksa u skijanju I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Stručno-trenerska praksa u skijanju II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Stručno-trenerska praksa u skijanju II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Stručno-trenerska praksa u skijanju III Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Stručno-trenerska praksa u skijanju III Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Stručno-trenerska praksa u skijanju IV Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet