Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Sandra
Prezime
Bošković

Naziv kolegija
(2020./2021.) Holistički pristup mentalnom zdravlju Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
(2020./2021.) Klinička supervizija Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
(2020./2021.) Koordinacija i supervizija zdravstvene njege Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
(2020./2021.) Mentalna stabilnost kroz faze starenja Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
(2020./2021.) Podrška obitelji u razvoju djece Sveučilište u Rijeci, Sveučilišni studiji
(2020./2021.) Podrška obitelji u razvoju djece Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
(2020./2021.) Podrška obitelji u razvoju djece Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
(2020./2021.) Praktikum iz rada s obitelji Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
(2020./2021.) Praktikum iz rada s obitelji Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
(2020./2021.) Praktikum iz rada s obitelji Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
(2020./2021.) Praktikum kreativne terapije Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
(2020./2021.) Primaljska skrb za djecu sa odstupanjem od urednog razvoja Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
(2020./2021.) Primaljska skrb za djecu sa odstupanjem od urednog razvoja Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
(2020./2021.) Pristup osobama sa invaliditetom Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
(2020./2021.) Pristup osobama s invaliditetom Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
(2020./2021.) Pristup osobama s invaliditetom Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
(2020./2021.) Profesionalni identitet u sestrinstvu Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
(2020./2021.) Rana intervencija Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
(2020./2021.) Specifičnosti u pristupu osobama s invaliditetom u radiološkoj dijagnostici Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
(2020./2021.) Specifičnosti u pristupu osobama s invaliditetom u radiološkoj dijagnostici Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
(2020./2021.) Supervizija u primaljstvu Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
(2020./2021.) Zaštita mentalnog zdravlja kod specifičnih bolesnika Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
(2020./2021.) Zaštita mentalnog zdravlja kod specifičnih bolesnika Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
(2020./2021.) Zdravstvena njega osoba s invaliditetom Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
(2020./2021.) Zdravstvena njega osoba s invaliditetom Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
(2020./2021.) Zdravstvena njega osoba s invaliditetom Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija