Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Marija
Prezime
Miščančuk

Naziv kolegija
(2020./2021.) Engleski jezik I Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2020./2021.) Engleski jezik I Sveučilište Sjever, Odjel za prehrambenu tehnologiju
(2020./2021.) Engleski jezik II Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2020./2021.) Engleski jezik II Sveučilište Sjever, Odjel za prehrambenu tehnologiju
(2020./2021.) Engleski jezik II - izvanredni Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2020./2021.) Engleski jezik I - izvanredni Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2020./2021.) Engleski jezik u poslovnoj komunikaciji Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2020./2021.) Engleski jezik u poslovnoj komunikaciji 1- IZVANREDNI Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2020./2021.) Engleski jezik u poslovnoj komunikaciji 2 Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2020./2021.) Engleski jezik u poslovnoj komunikaciji 2- IZVANREDNI Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2020./2021.) Opći engleski jezik (KC) Sveučilište Sjever, Odjel za održivu mobilnost i logistiku
(2020./2021.) Opći engleski jezik (VŽ) Sveučilište Sjever, Odjel za održivu mobilnost i logistiku
(2020./2021.) Poslovni engleski I (VŽ) Sveučilište Sjever, Odjel za održivu mobilnost i logistiku
(2020./2021.) Poslovni španjolski jezik Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2020./2021.) Poslovni španjolski jezik - IZVANREDNI Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2020./2021.) Strani jezik I - Engleski Sveučilište Sjever, Odjel za elektrotehniku
(2020./2021.) Strani jezik II - Engleski Sveučilište Sjever, Odjel za elektrotehniku