Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Marijana
Prezime
Neuberg

Naziv kolegija
(2019./2020.) Estetska znanja u sestrinstvu Sveučilište Sjever, Odjel za sestrinstvo
(2019./2020.) Gerontološki principi skrbi Sveučilište Sjever, Odjel za sestrinstvo
(2019./2020.) Higijena i socijalna medicina Sveučilište Sjever, Odjel za sestrinstvo
(2019./2020.) Mentoriranje u sestrinstvu Sveučilište Sjever, Odjel za sestrinstvo
(2019./2020.) Mjerenje i procjena boli Sveučilište Sjever, Odjel za sestrinstvo
(2019./2020.) Multivarijabilni pristupi u transfuzijskoj medicini Sveučilište Sjever, Odjel za sestrinstvo
(2019./2020.) Organizacija, upravljanje i administracija u zdravstvenoj njezi Sveučilište Sjever, Odjel za sestrinstvo
(2019./2020.) Palijativna skrb u suvremenoj medicini Sveučilište Sjever, Odjel za sestrinstvo
(2019./2020.) Palijativna zdravstvena njega Sveučilište Sjever, Odjel za sestrinstvo
(2019./2020.) Prava i obaveze u zdravstvenoj struci Sveučilište Sjever, Odjel za sestrinstvo
(2019./2020.) Sestrinske intervencije u izvanbolničkom i bolničkom zbrinjavanju politraume Sveučilište Sjever, Odjel za sestrinstvo
(2019./2020.) Sigurnost bolesnika u zdravstvenoj skrbi Sveučilište Sjever, Odjel za sestrinstvo
(2019./2020.) Sociologija zdravlja Sveučilište Sjever, Odjel za sestrinstvo
(2019./2020.) Sustavi upravljanja kvalitetom u zdravstvu Sveučilište Sjever, Odjel za sestrinstvo
(2019./2020.) Suvremena dostignuća u dijagnostici i liječenju kroničnog hepatitisa B i C Sveučilište Sjever, Odjel za sestrinstvo
(2019./2020.) Umijeće medicinske nastave Sveučilište Sjever, Odjel za sestrinstvo
(2019./2020.) Vještine vođenja i organizacije rada u sestrinstvu Sveučilište Sjever, Odjel za sestrinstvo
(2019./2020.) Zdravstvena njega odraslih II Sveučilište Sjever, Odjel za sestrinstvo
(2019./2020.) Zdravstvena njega odraslih II Sveučilište Sjever, Odjel za sestrinstvo
(2019./2020.) Zdravstvena njega starijih osoba Sveučilište Sjever, Odjel za sestrinstvo