Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Anita
Prezime
Zovko

Naziv kolegija
(2023./2024.) Andragogija Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet
(2023./2024.) Didaktika Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
(2023./2024.) Didaktika Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
(2023./2024.) Didaktika Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
(2023./2024.) Didaktika Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
(2023./2024.) Didaktika Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
(2023./2024.) Didaktika - planiranje i programiranje obrazovnih procesa Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet
(2023./2024.) Didaktika 1 Sveučilište u Rijeci, Fakultet za matematiku
(2023./2024.) Didaktika 1 Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet
(2023./2024.) Didaktika 1 Sveučilište u Rijeci, Fakultet informatike i digitalnih tehnologija
(2023./2024.) Didaktika 1 Sveučilište u Rijeci, Sveučilišni studiji
(2023./2024.) Didaktika I Sveučilište u Rijeci, Odjel za fiziku
(2023./2024.) Domska pedagogija Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet
(2023./2024.) Geronotologija Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet
(2023./2024.) Gerontologija Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet
(2023./2024.) Pedagogija cjeloživotnog učenja Sveučilište u Rijeci, Sveučilišni studiji
(2023./2024.) Pedagogija sporta Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet
(2023./2024.) Referada Sveučilište u Rijeci, Fakultet informatike i digitalnih tehnologija
(2023./2024.) Zbornica Sveučilište u Rijeci, Fakultet informatike i digitalnih tehnologija