Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Anita
Prezime
Zovko

Naziv kolegija
(2020./2021.) Andragogija Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet
(2020./2021.) Didaktika Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
(2020./2021.) Didaktika Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
(2020./2021.) Didaktika Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
(2020./2021.) Didaktika Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
(2020./2021.) Didaktika Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
(2020./2021.) Didaktika 1 Sveučilište u Rijeci, Odjel za informatiku
(2020./2021.) Didaktika 1 Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet
(2020./2021.) Didaktika 1 Sveučilište u Rijeci, Sveučilišni studiji
(2020./2021.) Didaktika 1 Sveučilište u Rijeci, Sveučilišni studiji
(2020./2021.) Didaktika 1 Sveučilište u Rijeci, Odjel za matematiku
(2020./2021.) Didaktika 1 Sveučilište u Rijeci, Sveučilišni studiji
(2020./2021.) Didaktika I Sveučilište u Rijeci, Odjel za matematiku
(2020./2021.) Didaktika - planiranje i programiranje obrazovnih procesa Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet
(2020./2021.) Obrazovanje odraslih i lokalni razvoj Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet
(2020./2021.) Obrazovanje odraslih i lokalni razvoj Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet
(2020./2021.) Obrazovanje odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
(2020./2021.) Pedagogija treće životne dobi Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
(2020./2021.) Pedagogija treće životne dobi Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
(2020./2021.) Pedagogija treće životne dobi Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
(2020./2021.) Pedagogija treće životne dobi Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet