Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Renata
Prezime
Barić

Naziv kolegija
(2019./2020.) Antropološka analiza u klizanju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Antropološka analiza u rukometu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Djeca u sportu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Elementi psihologije Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Kineziološka analiza klizanja Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Kineziološka analiza klizanja Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Kontrola treniranosti u klizanju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Metodika u klizanju I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Metodika u klizanju II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Metodika u klizanju III Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Mjerni instrumenti u eksperimentalnoj kineziologiji Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Modeliranje i vrednovanje kondicijske pripreme u klizanju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Modeliranje i vrednovanje tehničko-taktičke pripreme u klizanju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Motivacija u sportu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Motivacijski procesi u tjelesnom vježbanju i sportu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Motoričko učenje Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Odabrana poglavlja zdravstvene psihologije Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Povijest, pravila i organizacija klizanja Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Primijenjena istraživanja u klizanju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Programiranje treninga u klizanju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Psihologija motivacije i vođenja Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Psihologija sporta Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Psihologija sporta Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Psihologija sporta i tjelesnog vježbanja Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Psihologija srednje dobi Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Psihološki aspekti tjelesne aktivnosti Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Specifičnosti rada s djecom u klizanju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Specifičnosti rada s djecom u rukometu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Sportska dijagnostika Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Stručno-trenerska praksa u klizanju I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Stručno-trenerska praksa u klizanju I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Stručno-trenerska praksa u klizanju II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Stručno-trenerska praksa u klizanju II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Stručno-trenerska praksa u klizanju III Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Stručno-trenerska praksa u klizanju III Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet