Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Renata
Prezime
Barić

Naziv kolegija
(2022./2023.) Antropološka analiza u klizanju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Antropološka analiza u rukometu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Djeca u sportu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Elementi psihologije Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Kineziološka analiza klizanja Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Kineziološka analiza klizanja Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Kontrola treniranosti u klizanju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Metodika u klizanju I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Metodika u klizanju II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Metodika u klizanju III Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Mjerni instrumenti u eksperimentalnoj kineziologiji Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Modeliranje i vrednovanje kondicijske pripreme u klizanju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Modeliranje i vrednovanje tehničko-taktičke pripreme u klizanju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Motivacija u sportu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Motivacijski procesi u tjelesnom vježbanju i sportu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Motoričko učenje Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Motoričko učenje Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Odabrana poglavlja zdravstvene psihologije Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Povijest, pravila i organizacija klizanja Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Primijenjena istraživanja u klizanju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Primijenjeni i razvojni programi klizanja Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Programiranje transformacijskih procesa u klizanju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Programiranje treninga u klizanju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Psihologija motivacije i vođenja Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Psihologija sporta Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Psihologija sporta i tjelesnog vježbanja Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Psihologija srednje dobi Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Psihološki aspekti tjelesne aktivnosti Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Specifičnosti rada s djecom u klizanju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Specifičnosti rada s djecom u rukometu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Stručno-trenerska praksa u klizanju I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Stručno-trenerska praksa u klizanju I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Stručno-trenerska praksa u klizanju II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Stručno-trenerska praksa u klizanju II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Stručno-trenerska praksa u klizanju III Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Stručno-trenerska praksa u klizanju III Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Stručno-trenerska praksa u klizanju IV Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet