Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Renata
Prezime
Barić

Naziv kolegija
(2018./2019.) Antropološka analiza u klizanju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Antropološka analiza u rukometu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Djeca u sportu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Elementi psihologije Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Kineziološka analiza klizanja Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Kontrola treniranosti u klizanju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Metodika u klizanju I. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Metodika u klizanju II. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Metodika u klizanju III. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Mjerni instrumenti u eksperimentalnoj kineziologiji Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Motivacija u sportu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Motivacijski procesi u tjelesnom vježbanju i sportu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Motoričko učenje Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Odabrana poglavlja zdravstvene psihologije Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Povijest, pravila i organizacija klizanja Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Programiranje treninga u klizanju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Psihologija motivacije i vođenja Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Psihologija sporta Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Psihologija sporta Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Psihologija sporta i tjelesnog vježbanja Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Psihologija srednje dobi Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Psihološki aspekti tjelesne aktivnosti Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Specifičnosti rada s djecom u rukometu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Sportska dijagnostika Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Stručno-trenerska praksa u klizanju I. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Stručno-trenerska praksa u klizanju II. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Stručno-trenerska praksa u klizanju III Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet