Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Renata
Prezime
Barić

Naziv kolegija
(2020./2021.) Antropološka analiza u klizanju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Antropološka analiza u rukometu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Djeca u sportu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Elementi psihologije Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Kineziološka analiza klizanja Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Kineziološka analiza klizanja Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Kontrola treniranosti u klizanju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Metodika u klizanju I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Metodika u klizanju II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Metodika u klizanju III Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Mjerni instrumenti u eksperimentalnoj kineziologiji Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Modeliranje i vrednovanje kondicijske pripreme u klizanju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Modeliranje i vrednovanje tehničko-taktičke pripreme u klizanju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Motivacija u sportu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Motivacijski procesi u tjelesnom vježbanju i sportu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Motoričko učenje Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Odabrana poglavlja zdravstvene psihologije Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Povijest, pravila i organizacija klizanja Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Primijenjena istraživanja u klizanju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Primijenjeni i razvojni programi klizanja Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Programiranje transformacijskih procesa u klizanju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Programiranje treninga u klizanju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Psihologija motivacije i vođenja Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Psihologija sporta Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Psihologija sporta i tjelesnog vježbanja Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Psihologija srednje dobi Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Psihološki aspekti tjelesne aktivnosti Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Specifičnosti rada s djecom u klizanju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Specifičnosti rada s djecom u rukometu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Sportska dijagnostika Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Stručno-trenerska praksa u klizanju I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Stručno-trenerska praksa u klizanju I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Stručno-trenerska praksa u klizanju II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Stručno-trenerska praksa u klizanju II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Stručno-trenerska praksa u klizanju III Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Stručno-trenerska praksa u klizanju III Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Stručno-trenerska praksa u klizanju IV Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet