Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Ines
Prezime
Mrakovčić-Šutić

Naziv kolegija
(2020./2021.) COVID-19: new pathophysiological noxa Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakulet
(2020./2021.) COVID-19: nova patofiziološka noksa Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakulet
(2020./2021.) Fiziologija i patofiziologija I Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakulet
(2020./2021.) Fiziologija i patofiziologija I Sveučilište u Rijeci, Fakultet dentalne medicine
(2020./2021.) Fiziologija i patofiziologija III Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakulet
(2020./2021.) Fiziologija s patofiziologijom Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakulet
(2020./2021.) Fiziologija s patofiziologijom Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakulet
(2020./2021.) Imunologija Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakulet
(2020./2021.) Izabrana poglevlja iz sportske fiziologije Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
(2020./2021.) Klinička praksa IV sa završnim radom Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
(2020./2021.) Mjerenje i procjena boli Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
(2020./2021.) Mjerenje i procjena boli Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
(2020./2021.) Mjerenje i procjena boli Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
(2020./2021.) Osnove sportske fiziologije Sveučilište u Rijeci, Fakultet dentalne medicine
(2020./2021.) Patofiziologija Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
(2020./2021.) Patofiziologija prehrane Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
(2020./2021.) Patogeneza toplinskih ozljeda Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakulet
(2020./2021.) Physiology and pathophysiology I Sveučilište u Rijeci, Fakultet dentalne medicine
(2020./2021.) Physiology and Pathophysiology I Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakulet
(2020./2021.) Physiology and Pathophysiology III Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakulet
(2020./2021.) Sportska fiziologija Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakulet
(2020./2021.) Sports Physiology Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakulet
(2020./2021.) Tjelesna aktivnost i imunološki sustav Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
(2020./2021.) Tjelesna aktivnost i imunološki sustav Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija