Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Josipa
Prezime
Radaš

Naziv kolegija
(2021./2022.) Antropološka analiza u ritmičkoj gimnastici Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2021./2022.) Antropološka analiza u ritmičkoj gimnastici Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2021./2022.) Grupni fitnes programi III Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2021./2022.) Kineziološka analiza ritmičke gimnastike Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2021./2022.) Kineziološka analiza ritmičke gimnastike Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2021./2022.) Kineziološka analiza u ritmičkoj gimnastici Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2021./2022.) Kontrola treniranosti u ritmičkoj gimnastici Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2021./2022.) Metodika treninga u ritmičkoj gimnastici I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2021./2022.) Metodika treninga u ritmičkoj gimnastici II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2021./2022.) Metodika u ritmičkoj gimnastici I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2021./2022.) Metodika u ritmičkoj gimnastici II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2021./2022.) Metodika u ritmičkoj gimnastici III Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2021./2022.) Modeliranje i vrednovanje kondicijske pripreme u ritmičkoj gimnastici Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2021./2022.) Modeliranje i vrednovanje tehničko-taktičke pripreme u ritmičkoj gimnastici Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2021./2022.) Pilates Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2021./2022.) Povijest, pravila i organizacija ritmičke gimnastike Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2021./2022.) Primijenjena istraživanja u ritmičkoj gimnastici Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2021./2022.) Primijenjeni i razvojni programi ritmičke gimnastike Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2021./2022.) Programiranje transformacijskih procesa u ritmitičkoj gimnastici Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2021./2022.) Programiranje treninga u ritmičkoj gimnastici Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2021./2022.) Ritmička gimnastika Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2021./2022.) Specifičnosti rada s djecom u ritmičkoj gimnastici Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2021./2022.) Stručno-trenerska praksa u ritmičkoj gimnastici II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2021./2022.) Stručno-trenerska praksa u ritmičkoj gimnastici IV Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet