Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Gordana
Prezime
Furjan-Mandić

Naziv kolegija
(2018./2019.) Aerobika Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Aerobika Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Aerobika Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Aerobika Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Antropološka analiza Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Antropološka analiza u ritmičkoj gimnastici Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Antropološka analiza u ritmičkoj gimnastici Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Grupni fitnes programi I. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Grupni fitnes programi I. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Grupni fitnes programi II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Grupni fitnes programi II. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Grupni fitnes programi III. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Grupni fitnes programi IV Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Istraživanja sporta i sportskih aktivnosti Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Kineziološka analiza osnovnih kinezioloških transformacija Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Kineziološka analiza ritmičke gimnastike Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Kineziološka analiza ritmičke gimnastike Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Kineziološka analiza u ritmičkoj gimnastici Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Kontrola treniranosti u ritmičkoj gimnastici Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Kontrola treniranosti u ritmičkoj gimnastici Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Koreografija u konvencionalnim sportovima Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Koreografija u konvencionalnim sportovima Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Metodika I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Metodika treninga fitnesa I. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Metodika treninga fitnesa II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Metodika treninga fitnesa III Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Metodika treninga fitnesa IV Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Metodika treninga u ritmičkoj gimnastici I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Metodika treninga u ritmičkoj gimnastici II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Metodika u ritmičkoj gimnastici I. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Metodika u ritmičkoj gimnastici II. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Metodika u ritmičkoj gimnastici III. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Mjerenje i procjenjivanje fitnesa Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Modeliranje i vrednovanje kondicijske pripreme u ritmičkoj gimnastici Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Modeliranje i vrednovanje tehničko-taktičke pripreme u ritmičkoj gimnastici Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Nordijsko hodanje Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Pilates Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Povijest, pravila i organizacija ritmičke gimnastike Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Primijenjena istraživanja u ritmičkoj gimnastici Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Primijenjeni i razvojni programi ritmičke gimnastike Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Programiranje transformacijskih procesa u ritmitičkoj gimnastici Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Programiranje treninga fitnesa Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Programiranje treninga fitnesa II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Programiranje treninga u ritmičkoj gimnastici Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Programiranje treninga u ritmičkoj gimnastici Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Ritmička gimnastika Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Sinkronizirano plivanje Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Specifičnosti rada s djecom u ritmičkoj gimnastici Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Stručno-trenerska praksa u fitnesu II. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Stručno-trenerska praksa u fitnesu II. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Stručno-trenerska praksa u fitnesu III Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Stručno-trenerska praksa u fitnesu IV. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Stručno-trenerska praksa u ritmičkoj gimnastici I. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Stručno-trenerska praksa u ritmičkoj gimnastici I. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Stručno-trenerska praksa u ritmičkoj gimnastici II. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Stručno-trenerska praksa u ritmičkoj gimnastici II. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Stručno-trenerska praksa u ritmičkoj gimnastici III Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Stručno-trenerska praksa u ritmičkoj gimnastici III. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Stručno-trenerska praksa u ritmičkoj gimnastici IV. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Suvremeni grupni programi fitnesa Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet