Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Gordana
Prezime
Furjan-Mandić

Naziv kolegija
(2021./2022.) Aerobika Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2021./2022.) Aerobika Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2021./2022.) Antropološka analiza Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2021./2022.) Antropološka analiza u ritmičkoj gimnastici Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2021./2022.) Antropološka analiza u ritmičkoj gimnastici Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2021./2022.) Grupni fitnes programi I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2021./2022.) Grupni fitnes programi I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2021./2022.) Grupni fitnes programi II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2021./2022.) Grupni fitnes programi II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2021./2022.) Grupni fitnes programi III Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2021./2022.) Grupni fitnes programi IV Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2021./2022.) Istraživanja sporta i sportskih aktivnosti Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2021./2022.) Kineziološka analiza osnovnih kinezioloških transformacija Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2021./2022.) Kineziološka analiza ritmičke gimnastike Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2021./2022.) Kineziološka analiza ritmičke gimnastike Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2021./2022.) Kineziološka analiza u ritmičkoj gimnastici Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2021./2022.) Kontrola treniranosti u ritmičkoj gimnastici Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2021./2022.) Kontrola treniranosti u ritmičkoj gimnastici Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2021./2022.) Koreografija u konvencionalnim sportovima Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2021./2022.) Koreografija u konvencionalnim sportovima Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2021./2022.) Metodika I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2021./2022.) Metodika treninga u ritmičkoj gimnastici I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2021./2022.) Metodika treninga u ritmičkoj gimnastici II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2021./2022.) Metodika u ritmičkoj gimnastici I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2021./2022.) Metodika u ritmičkoj gimnastici II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2021./2022.) Metodika u ritmičkoj gimnastici III Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2021./2022.) Modeliranje i vrednovanje kondicijske pripreme u ritmičkoj gimnastici Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2021./2022.) Modeliranje i vrednovanje tehničko-taktičke pripreme u ritmičkoj gimnastici Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2021./2022.) Povijest, pravila i organizacija ritmičke gimnastike Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2021./2022.) Primijenjena istraživanja u ritmičkoj gimnastici Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2021./2022.) Primijenjeni i razvojni programi ritmičke gimnastike Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2021./2022.) Programiranje transformacijskih procesa u ritmitičkoj gimnastici Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2021./2022.) Programiranje treninga u ritmičkoj gimnastici Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2021./2022.) Programiranje treninga u ritmičkoj gimnastici Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2021./2022.) Ritmička gimnastika Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2021./2022.) Sinkronizirano plivanje Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2021./2022.) Specifičnosti rada s djecom u ritmičkoj gimnastici Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2021./2022.) Stručno-trenerska praksa fitnesa I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2021./2022.) Stručno-trenerska praksa u fitnesu I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2021./2022.) Stručno-trenerska praksa u fitnesu II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2021./2022.) Stručno-trenerska praksa u fitnesu II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2021./2022.) Stručno-trenerska praksa u fitnesu III Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2021./2022.) Stručno-trenerska praksa u fitnesu III Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2021./2022.) Stručno-trenerska praksa u fitnesu IV Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2021./2022.) Stručno-trenerska praksa u ritmičkoj gimnastici I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2021./2022.) Stručno-trenerska praksa u ritmičkoj gimnastici I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2021./2022.) Stručno-trenerska praksa u ritmičkoj gimnastici II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2021./2022.) Stručno-trenerska praksa u ritmičkoj gimnastici II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2021./2022.) Stručno-trenerska praksa u ritmičkoj gimnastici III Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2021./2022.) Stručno-trenerska praksa u ritmičkoj gimnastici III Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2021./2022.) Stručno-trenerska praksa u ritmičkoj gimnastici IV Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2021./2022.) Suvremeni grupni programi fitnesa Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2021./2022.) Trening fitnesa starijih osoba Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet