Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Gordana
Prezime
Furjan-Mandić

Naziv kolegija
(2022./2023.) Aerobika Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Aerobika Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Antropološka analiza Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Antropološka analiza u ritmičkoj gimnastici Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Antropološka analiza u ritmičkoj gimnastici Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Grupni fitnes programi I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Grupni fitnes programi I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Grupni fitnes programi II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Grupni fitnes programi II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Grupni fitnes programi III Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Grupni fitnes programi IV Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Istraživanja sporta i sportskih aktivnosti Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Kineziološka analiza osnovnih kinezioloških transformacija Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Kineziološka analiza ritmičke gimnastike Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Kineziološka analiza ritmičke gimnastike Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Kineziološka analiza u ritmičkoj gimnastici Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Kontrola treniranosti u ritmičkoj gimnastici Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Kontrola treniranosti u ritmičkoj gimnastici Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Koreografija u konvencionalnim sportovima Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Koreografija u konvencionalnim sportovima Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Metodika I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Metodika treninga u ritmičkoj gimnastici I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Metodika treninga u ritmičkoj gimnastici II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Metodika u ritmičkoj gimnastici I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Metodika u ritmičkoj gimnastici II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Metodika u ritmičkoj gimnastici III Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Modeliranje i vrednovanje kondicijske pripreme u ritmičkoj gimnastici Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Modeliranje i vrednovanje tehničko-taktičke pripreme u ritmičkoj gimnastici Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Povijest, pravila i organizacija ritmičke gimnastike Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Primijenjena istraživanja u ritmičkoj gimnastici Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Primijenjeni i razvojni programi ritmičke gimnastike Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Programiranje transformacijskih procesa u ritmitičkoj gimnastici Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Programiranje treninga u ritmičkoj gimnastici Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Programiranje treninga u ritmičkoj gimnastici Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Ritmička gimnastika Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Sinkronizirano plivanje Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Specifičnosti rada s djecom u ritmičkoj gimnastici Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Stručno-trenerska praksa fitnesa I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Stručno-trenerska praksa u fitnesu I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Stručno-trenerska praksa u fitnesu II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Stručno-trenerska praksa u fitnesu II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Stručno-trenerska praksa u fitnesu III Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Stručno-trenerska praksa u fitnesu III Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Stručno-trenerska praksa u fitnesu IV Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Stručno-trenerska praksa u ritmičkoj gimnastici I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Stručno-trenerska praksa u ritmičkoj gimnastici I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Stručno-trenerska praksa u ritmičkoj gimnastici II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Stručno-trenerska praksa u ritmičkoj gimnastici II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Stručno-trenerska praksa u ritmičkoj gimnastici III Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Stručno-trenerska praksa u ritmičkoj gimnastici III Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Stručno-trenerska praksa u ritmičkoj gimnastici IV Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Suvremeni grupni programi fitnesa Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2022./2023.) Trening fitnesa starijih osoba Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet