Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Vladimir
Prezime
Križaić

Naziv kolegija
(2019./2020.) Dimenzioniranje betonskih i zidanih konstrukcija Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Dimenzioniranje betonskih i zidanih konstrukcija - izvanredni Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Dimenzioniranje drvenih i metalnih konstrukcija Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Dimenzioniranje drvenih i metalnih konstrukcija - izvanredni Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Geotehnika Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Geotehnika - izvanredni Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Mehanika graditeljstva Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Mehanika graditeljstva-izvanredni Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Mehanika i otpornost konstrukcija Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Mehanika i otpornost konstrukcija Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Metodologija i menadžment u graditeljstvu Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Metodologija i menadžment u graditeljstvu-izvanredni Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Nosivost konstrukcija Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Nosivost konstrukcija Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Osnove mjeriteljstva i geokatastra Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Osnove mjeriteljstva i geokatastra-izvanredni Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Praksa I. Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Praksa II. Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Praksa II.-izvanredni Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Praksa I.-izvanredni Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Statika i otpornost konstrukcija Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Statika i otpornost konstrukcija-izvanredni Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Tehnologija građenja I Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Tehnologija građenja I-izvanredni Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Tehnološki softver Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Tehnološki softver-izvanredni Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Upravljanje poslovnim sustavima Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Upravljanje poslovnim sustavima Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Upravljanje poslovnim sustavima -izvanredni Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Upravljanje projektima Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Upravljanje projektima Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Upravljanje projektima-izvanredni Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Vodnogospodarske građevine Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Vodnogospodarske građevine Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Vodnogospodarske građevine-izvanredni Međimursko veleučilište u Čakovcu