Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Vladimir
Prezime
Križaić

Naziv kolegija
(2020./2021.) Dimenzioniranje betonskih i zidanih konstrukcija Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2020./2021.) Dimenzioniranje betonskih i zidanih konstrukcija - izvanredni Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2020./2021.) Dimenzioniranje drvenih i metalnih konstrukcija Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2020./2021.) Dimenzioniranje drvenih i metalnih konstrukcija - izvanredni Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2020./2021.) Geotehnika Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2020./2021.) Geotehnika - izvanredni Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2020./2021.) Mehanika i otpornost konstrukcija Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2020./2021.) Mehanika i otpornost konstrukcija Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2020./2021.) Metodologija i menadžment u graditeljstvu Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2020./2021.) Metodologija i menadžment u graditeljstvu-izvanredni Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2020./2021.) Nosivost konstrukcija Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2020./2021.) Nosivost konstrukcija Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2020./2021.) Osnove mjeriteljstva i geokatastra Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2020./2021.) Osnove mjeriteljstva i geokatastra-izvanredni Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2020./2021.) Praksa I. Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2020./2021.) Praksa II. Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2020./2021.) Praksa II.-izvanredni Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2020./2021.) Praksa I.-izvanredni Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2020./2021.) Tehnologija građenja I Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2020./2021.) Tehnologija građenja I-izvanredni Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2020./2021.) Upravljanje i korištenje vodenih resursa Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2020./2021.) Upravljanje i korištenje vodenih resursa Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2020./2021.) Upravljanje poslovnim sustavima Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2020./2021.) Upravljanje poslovnim sustavima -izvanredni Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2020./2021.) Vodnogospodarske građevine Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2020./2021.) Vodnogospodarske građevine-izvanredni Međimursko veleučilište u Čakovcu