Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Jasmina
Prezime
Ovčar

Naziv kolegija
(2019./2020.) Arhitektonske konstrukcije i projektiranje Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Arhitektonske konstrukcije i projektiranje Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Arhitektonske konstrukcije i projektiranje - izvanredni Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Konstrukcijsko modeliranje Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Konstrukcijsko modeliranje Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Konstrukcijsko modeliranje - EI Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Održivost arhitekture Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Održivost arhitekture Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Održivost arhitekture-izvanredni Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Održivost graditeljstva Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Održivost graditeljstva Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Održivost graditeljstva-izvanredni Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Organizacija građenja I Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Organizacija građenja I Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Organizacija građenja II Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Organizacija građenja II Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Organizacija građenja II-izvanredni Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Organizacija građenja I-izvanredni Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Tehnička dokumentacija i propisi - izborni Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Tehnička dokumentacija i propisi - izborni izvanredni Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Tehnička dokumentacija i propisi-Održiva gradnja Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Tehničko crtanje Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Tehničko crtanje Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Tehničko crtanje Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Tehnologija građenja I Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Tehnologija građenja II Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Tehnologija građenja II Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Tehnologija građenja II - izvanredni Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Upravljački softver Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Upravljački softver-izvanredni Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Upravljački software Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Urbanističko planiranje i projektiranje Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Urbanističko planiranje i projektiranje Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Urbanističko planiranje i projektiranje - izvanredni Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Zgradarstvo Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2019./2020.) Zgradarstvo Međimursko veleučilište u Čakovcu